Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsmidler

Midler til tre samarbeidsprosjekter

Universitetet i Bergen har fått midler fra Forskningsrådet til tre forskningsprosjekter som skal bidra til å løse samfunnsutfordringer sammen med næringslivet.

Forskere i gruppen som skal samarbeide om prosjektet SiGS
Gruppen som skal samarbeide om prosjektet SiGS: Steinunn Hauksdottir (ISOR), Gudni Axelsson (ISOR), Sæunn Halldorsdottir (UiB), Egill Arni Gudnason (ISOR), Inga Berre (UiB), Gunnar Thorgilsson (ISOR), Carsten Sørlie (Equinor), Jostein Alvestad (Equinor), Marcel Naumann (Equinor). Prosjektleder Eirik Keilegavlen var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Photo:
Laure Duboeuf

Main content

Midlene som Forskningsrådet deler ut, skal brukes på kompetansebyggende prosjekter for næringslivet og samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling.

De tre UiB-prosjektene som har fått midler denne gang har søkt totalt om over 29 millioner kroner. Alle de tre prosjektene er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Dekan ved fakultetet, Helge Dahle, er svært fornøyd med tildelingene.

- Dette er et tegn på at UiB er sterke på disse feltene nasjonalt. Ikke minst viser det hvor viktig realfagene er for både næringslivet og i å løse de store samfunnsutfordringene i verden, sier han.

Prosjektene som har fått midler er alle samarbeidsprosjekter Universitetet i Bergen har med eksterne partnere. Samarbeidsaktørene skal også bidra med en stor del midler inn i prosjektene.

Prosjektene som har fått midler:

Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling:

StormRisk; Extreme windstorms and related damage
Prosjektleder: Asgeir Sorteberg, Geofysisk institutt

Halvparten av alle forsikringsutbetalinger knyttet til naturfare i Norge er relatert til stormer og ekstremvind. Planlegging og skadebegrensning av denne typen naturfarer krever kunnskap om hvor kraftig vinden typisk er ved slike hendelser og hvordan skadeomfanget er knyttet til vindstyrken.

Dette prosjektet skal kvantifisere relasjonen mellom vindstyrke og skadeomfang i form av praktisk anvendbare stormskaderelasjoner, samt se på hvordan mulige fremtidig forandring i ekstremvind knyttet til klimaendringer, vil kunne påvirke framtidig skadeomfang.

Vitenskapelig hovedsamarbeidspartner er Meteorologisk Institutt. Internasjonale samarbeidspartnere er Karlsruher Institut für Technologie, Tyskland og University of Reading, England. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er den viktigste samarbeidspartner på bruk av resultatene og som veiledere i å gjøre resultatene anvendbare for lokal planlegging.

Totalramme 12 millioner. 9,6 millioner av dette kommer fra Forskningsrådet.

Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet:

SiGS Simulation of governing processes in superheated and supercritical geothermal systems: mathematical models, numerical methods and field data
Prosjektleder: Eirik Keilegavlen, Matematisk Institutt

Prosjektet skal utvikle matematiske modeller og numeriske metoder for bedre forståelse av nøkkelprosesser i utvinning av geotermiske ressurser nær magma.Slike høytemperatur- og superkritiske ressurser har høy energitetthet og stort kommersielt potensial, men bruk av slike ressurser er fremdeles i en tidlig fase. Prosjektet foregår i samarbeid med de islandske energiselskapene HS Orka, Landsvikjun og Reykjavik Energy og med Equinor. Forskningspartnere er ÍSOR (Island) og TU Delft.

Prosjektet har en totalramme på 18,5 millioner. 4 millioner er tildelt fra Forskningsrådet, mens EQUINOR, de islandske energiselskapene og UiB står for resten.

DeepRift: Rift and rifted margin deep-water depositional systems: Application to Late Jurassic – Early Cretaceous rifting on the NCS
Prosjektleder: Robert Gawthorpe, Institutt for geovitenskap

Prosjektet fokuserer på forståelse av faktorer som kontrollerer fordeling og arkitektur av dypvannskanaler og vifter i undergrunnen, hvor seismisk oppløsning er begrenset. Dette vil øke sannsynligheten for å forstå struktur og kvalitet av reservoarer på den norske kontinentalsokkelen.

Det er et samarbeid mellom UiB, University of Leeds, Université de Lorraine, University of Southampton, Imperial College, Lamont Docherty Earth Observatory, University of Athens, Hellenic Centre for Marine Research og norsk offshoreindustri. 

Prosjektet har en totalramme på 39,6 millioner kroner. 15,6 millioner av disse fra Forskningsrådet.