Home
Law, Democracy and Welfare

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt prosjekt

Tildelt stipend fra Peder Sather-senteret

Marit Skivenes og Jill D. Berrick skal forske på fosterbarns opplevelser av oppvekst i fosterhjem.

Jill Berrick og Marit Skivenes presenterer sin forskning på Litteraturhuset.
Photo:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Main content

Peder Sather Center for Advanced Study tildeler forskningsstipend til prosjekter utført av forskere ved UC Berkeley i samarbeid med forskere fra norske universiteter. Tittelen på prosjektet er “Cross-national experiences of foster care: Does the welfare state matter?”

Målet er å utforske forskjellene mellom norske og amerikanske velferdsstaten, med fokus spesielt på barnevern. Studien vil undersøke om prinsippene og ideologiene som ligger bak de to ulike velferdsstatene også gjenspeiles i fosterbarnas daglige opplevelser.

- Hva som er statens ansvars, og hvordan velferdtilbudet er innrettet for familier og fosterfamilier, er ganske forskjellige mellom USA og Norge. I denne studien tar vi sikte på å utforske egenskapene til fosterhjem som fremmer positive overganger fra barndom til voksenlivet i disse to landene, forklarer Skivenes.

Ungdommer som medforskere

Prosjektet er unikt ved at det inkluderer et sammenlignende perspektiv på erfaringer med fosterhjem på tvers av land. Videre inkluderes også tidligere fosterbarn som forskere, og vil bidra til både utformingen og gjennomføringen av studien.

Prosjektet tar sikte på å undersøke om og hvordan forskjellene mellom norske og amerikanske velferdsideologier oppleves av ungdom under offentlig omsorg.

I USA vil deltakerne komme fra Berkeley Hope Scholars (BHS), et program ved universitetet for tidligere fosterungdommer. I Norge vil Forandringsfabrikken være samarbeidspartner gjennom den lokale avdelingen med Barnevernsproffer.

Erfaringsutveksling i Bergen

- Vi gleder oss til å jobbe med og lære av de tidligere fosterbarna. Et høydepunkt vil bli en 3-dagers erfaringsutveksling i Bergen med gruppen fra USA og Norge - gitt at reiserestriksjonene som følge av Covid-19 tillater det, sier Skivenes.

Ambisjonen er at de tidligere fosterbarna skal få erfaring som  forskere, utvikle nye ferdigheter og få et internasjonalt nettverk.

- Vi håper å inspirere noen til å vurdere videre universitetsutdanning og forskning, og å stimulere til politisk engasjement, sier Skivenes.