Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Asheim roser institusjonenes koronahåndtering

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rektorer og studentledere i Bergen, fredag 4. september.

Henrik Asheim på besøk på UiB
Henrik Asheim i samtale med Sandra Krumsvik, studentleder ved UiB og UiB-rektor Dag Rune Olsen.
Photo:
Odd Vegard Kandal-Wright

Main content

- Universitetene og høgskolene har håndtert koronapandemien svært godt siden 12. mars. Så har det vært noen utbrudd, men det kan skje alle, sier Henrik Asheim.

Den siste ukes smitteutbrudd i studentmiljøet ble naturligvis et tema under møtet Asheim hadde med rektorene og studentlederne ved henholdsvis Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole og Høgskulen på Vestlandet.

- Det må ikke bli skambelagt å bli smittet. Mitt inntrykk er at institusjonene har jobbet godt sammen med kommunen rundt utbruddet, og det har blitt håndtert på en god måte med tanke på smittesporing og oppfølging, sier Asheim.

Orienterte statsråden

Under møtet presenterte rektorene hvordan de har jobbet med å håndtere smittesituasjonen på institusjonene den siste tiden.

- Vårt mål har vært å legge til rette for at så mange som mulig av studentene våre kan få undervisning på campus, samtidig som mye av undervisningen foregår digitalt. Så må det gjøres i henhold til smittevernrutinene, og jeg mener vi har fått det til på en god måte, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Olsen orienterte om hvilke tiltak UiB har iverksatt for å forebygge smitte på campus, og viste til at universitetet har egne smittevernveiledere ved inngangsdørene, avstand mellom sitteplassene i undervisningsrom samt nummerering av stoler for å kunne vite hvem som har sittet i nærheten av eventuelle smittebærere.

Under møtet ble også studiestarten og fadderuken et tema.

Fokus på fadderuken

- Det har vært mye søkelys på fadderuken, og spesielt på de arrangementene som foregikk på kveldstid. Så opplevde vi dessverre at våre studenter ble utsatt for sjikane, og det er helt uakseptabelt. Fadderstyrene og de frivillige gjorde en skikkelig jobb, sier Olsen.

Leder av Studentparlamentet ved UiB, Sandra Amalie Lid Krumsvik gir også skryt til fadderne.

- Vi la ned mye arbeid i fadderuken, og jeg opplever at vi hele tiden har fått støtte fra ledelsen ved UiB.

Krumsvik trakk også fram at de under hele pandemien har hatt jevnlige møter og dialog med universitetsledelsen om håndteringen.

- Og det virker som at UiB har hatt god kontroll både på institusjonsnivå og på lokalt nivå. Tiltakene har vært fornuftige, og Universitetet i Bergen har unngått å legge seg på en strengere linje enn myndighetene, og det har vært fint, sier hun.