Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Genetics and epigenetics in melanoma and breast cancer

Deepak B Poduval disputerer 15.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Studies on sequencing analyses of genetic and epigenetics features in melanoma and breast cancer".

Main content

Avhandlingen omfatter tre ulike delprosjekter. I ett av delprosjektene har man benyttet kartlegging av endringer i alle genene i svulster fra pasienter med malignt melanom. Dette har blitt benyttet til å beregne hvordan sykdommen har utviklet seg genetisk over tid i ulike pasienter. I et annet arbeid har man analysert geners av/på knapp (promoterer) mhp. hvordan disse kan være ulikt regulert i friske individer, og potensielt gi risiko for sykdom senere i livet. Det tredje arbeidet omhandler identifisering av nye typer såkalte microRNA molekyler hos brystkreftpasienter og hvordan disse potensielt kan påvirke sykdomsforløp.

Kontakt: Deepak B. Poduval, V. K. House, Kaithapram, Mathamangalam (P.O), Kannur, Kerala, India – 670306, Tel. No: 00(+91) 9632095380 e-post: poduval.deepak.b@gmail.com, www.uib.no/personer/Deepak.Poduval

Personalia

Deepak B. Poduval født 25.september 1987 og er utdannet BSc i bioteknologi og MSc i bioinformatikk ved Amrita University, Kollam, India. Han har siden 2013 arbeidet som doktorgradsstipendiat ved klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen.