Home
GenderAct - A Project for Cultural Change and Gender Balance

News archive for GenderAct - A Project for Cultural Change and Gender Balance

Forskning er fortsatt et felt som er dominert av menn. Med film og debatt skal Dorothy Dankel ta et oppgjør med diskriminering og seksuell trakassering.
Kun to av ti av dei fast vitskaplege tilsette på MN-fakultetet er kvinner. No lanserer fakultetet prosjektet GenderAct med tiltak for å endre på problemet.
Neste uke inviterer Erica Madonna både menn og kvinner til å diskutere om like muligheter i forskningen.