Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tildelinger fra DIKU:

Fire UiB-forskningsmiljøer får midler fra DIKU

Fire utdanningsmiljøer ved UiB får til sammen 18,6 millioner kroner for å etablere fleksibel studietilbud. Se hvem som mottar støtte fra Diku her.

bilde av universitetsmuseet sett fra muséhagen
Photo:
Thor Brødreskift

Main content

Regjeringen deler ut 139 millioner kroner til 49 fleksible utdanningstilbud over hele landet. Ordningen forvaltes av Diku, og er en del av regjeringens strategi for å gjøre utdanning mer tilgjengelig for alle, og å inkludere flere i arbeidslivet.

UiB: Fire innsendte søknader ble innvilget

Teknologisk utvikling, digitalisering og det grønne skiftet vil føre til at enkelte jobber forsvinner, nye kommer til og at arbeidsoppgaver endrer seg. Det stiller ikke bare økte krav til formell kompetanse, det stiller også krav til ny kompetanse hos de som allerede har utdanning i bunn. Derfor legger regjeringen frem en egen strategi for å gjøre utdanning mer tilgjengelig, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

UiB fikk innvilget fire søknader som levert Diku om utvikling av fleksible studietilbud.

Disse fire søknadene fra UiB får støtte fra Diku:

  • Tverrfaglig erfaringsbasert master for ledere i kommunal sektor: 4 millioner kroner

Tildeles: Juridisk fakultet, Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

  • Fleksibel utdanning i samfunnsplanlegging: 3,4 millioner kroner

Tildeles: Institutt for geografi

  • Fleksible utdanningar for journalistar i arbeid: 6,8 millioner kroner

Tildeles: Institutt for informasjons og medievitenskap

  • Erfaringsbasert mastergrad i krisepsykologi: 4,4 millioner kroner

Tildeles: Senter for krisepsykologi

Vil ruste arbeidslivet for fremtiden

UiB får i alt 18,6 millioner kroner i støtte fra Diku.

Som et ledd i ordninger har regjeringen også bevilget penger til et nytt distriktsprogram, heldigitale utdanningstilbud og en ny søknadsbasert ordning for studiesentre er blant tiltakene i en ny strategi.

– Den viktigste jobben fremover er å få fart på Norge igjen og inkludere enda flere i arbeidslivet i årene fremover, sier Solberg i en pressemelding.

Les mer på regjeringen.no.