Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ti år etter terrorhendelsen på Utøya

Ifølge en ny UiB-studie har én av tre foreldre som mistet et barn på Utøya fortsatt så sterke sorgreaksjoner at det preger dem i hverdagen.

Minnesmerke på Utøya
Photo:
Eva Rogneflåten

Main content

Omlag 30 prosent av foreldrene som mistet barna sine på Utøya er i dag helt eller delvis arbeidsuføre. Det viser en studie gjort av forskere ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen.

Sammen med kollegaer ved Senter for Krisepsykologi har Pål Kristensen gjennomført en fjerde surveyundersøkelse som inkluderer foreldre, søsken og nære venner av dem som ble drept 22. juli 2011.  

En oppsummering av den fjerde datainnsamlingen er nå publisert i rapporten «Etterlatte foreldre, søsken og nære venner etter terrorhendelsen på Utøya 2011».

Spørsmål til oppsummeringen eller prosjektet kan rettes til prosjektleder og førsteamanuensis Pål Kristensen,
epost: Pal.Kristensen@UiB.no
telefon: 992 71 644