Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bjørn Christiansens minnepris

Beste faglige bidrag i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020

Førsteamanuensis Jens C. Thimm er tildelt Bjørn Christiansens minnepris for 2020

Bilde av Jens Thimm
Photo:
Senter for krisepsykologi

Main content

Senter for krisepsykologi er stolt over tildelingen av Bjørn Christiansens minnepris for 2020 til førsteamanuensis Jens Thimm. Prisen utdeles til den beste vitenskapelige artikkel publisert i Psykologtidsskriftet foregående år. 

Thimm har skrevet artikkelen Behandling av komplisert sorg- en systematisk oversikt og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier sammen med Janne Øen Hansen og Tonje Ada Brandser. Artikkelen er en forlengelse av hovedoppgaven til de to sistnevnte ved UiT- Norges arktiske universitet. 

I artikkelen ser forfatterne nærmere på dem som utvikler vedvarende og intense sorgreaksjoner etter å ha mistet en nær person. Forlenget sorg er nå en egen diagnose, og artikkelforfatterne er samstemte om at formidling av kunnskap om diagnosen og behandling er nødvendig. 

Vi gratulerer alle tre forfatterne med ny, viktige kunnskap på feltet og Bjørn Christiansens minnepris for 2020. 


Les mer om begrunnelsen for prisen og hele artikkelen på nettsiden til Psykologtidssskriftet