Home
Sea Lice Research Center - SLRC

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Ny kunnskap om lakselusgener - nøkkelen til løsning på lakselusproblemet?

I en ny publikasjon der forskere ved Lakselussenteret har bidratt, er 13081 genpar hos den atlantiske lakselusa beskrevet.

bildet viser genpar i streng
Photo:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Main content

Forskere ved SLRC har lenge hevdet at nøkkelen til en bærekraftig løsning på lakselusproblemet ligger i kunnskap om genene. I en ny publikasjon som kommer på trykk i novemberutgaven av Genomics, er spørsmål som hva som eksakt skaper parasittgenom, og hva det er med lakselusa som gjør at den har konkurransefortrinn belyst. 

Forsker Christiane Eichner, forsker Michael Dondrup, professor Sindre Grotmol, professor Inge Jonassen og professor Frank Nilsen ved Universitetet i Bergen har alle bidratt i artikkelen, sammen med forskere fra bl a Havforskingsinstituttet.

Les mer om artikkelen "The salmon louse genome: Copepod features and parasitic adaptions" på siden LiceBase (gendatabase for lakselus).