Home

Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges)

Main content

Word cloud of the AcKnowledges proposal

Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges)

AcKnowledges ønskjer å endre praksisen og forståinga vår av korleis samfunn prioriterer nokre former for kunnskap over andre i avgjersler, medan dei i urimeleg grad ignorerer andre, potensielt relevante former for kunnskap. SFF-en skal utvikle verktøy som i større grad er tilpassa krava for å handtere nokre av dei mest påtrengande utfordringane i vår tid.

Informasjonen om prosjektet er hovedsaklig på engelsk, og finnes her »

senter for framifrå forsking
Camilla Brautaset

Premiering av SFF-initiativa ved HF

Det humanistiske fakultet har tre finalistar i konkurransen om å bli Senter for framifrå forsking. Alle tre vil få ei påskjønning frå fakultetet, uavhengig av om dei når heilt til topps.

Samfunnsutfordringer
A bee between lilac flowers - two in focus and several others blurred in the background

Forskere har et ansvar for å stanse pollineringskrisen

UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.

Holbergprisen 2022
A woman with brown hair, a purple and orange sari and a read necklace

Korleis kan ein studere vitskap og teknologi som sosial handling?

Dette er eit sentralt spørsmål i forskinga til årets Holbergpris-vinnar, Sheila Jasanoff, som har samarbeida med forskarar ved Senter for vitskapsteori ved UiB i ei årrekke.

Senter for framifrå forsking
Smilande mann med briler og svart skjorte sit framfor ein laptop og ein ekstern skjerm

SVT-søknad i finalen for å bli Senter for framifrå forsking

Av 161 søknader blei SVT sin søknad Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges) plukka ut blant dei 36 som gjekk vidare til siste runde av utlysinga.

Nyhet
Bergen

Syv SFF-finalister fra UiB

Forskningsrådet inviterer syv fagmiljøer ved UiB videre til runde to i utlysningen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF).

SFF-illustrasjon

 

This is a proposed Centre of Excellence – Senter for fremragende forskning – from the University of Bergen.