Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bestille telefonrettleiing for spørsmål om opptak til UiB

Main content

Her kan du bestille munnleg telefonrettleiing. Du kan bli kontakta mellom kl. 09.00 og 17.00, måndag til fredag. Vi freistar å svare alle innan 14. dagar. Dersom saka di hastar så gjer vel å fylla ut det ordinære kontaktskjemaet for skriftleg svar. 

Vi kan ikkje vurdere søknaden over telefon. Svar på din søknad om opptak vil du få når opptaket er ferdig.