Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiestart 2022

Slik blir studiestarten 2022

Koronapandemien er forhåpentligvis tilbakelagt og UiB planlegger for en flott studiestart, hvor våre nye studenter kan se frem til mange fine opplevelser.

Velkomstseremoni på Museplass 2019
Slik håper vi det blir på Museplass når vi sparker i gang et nytt studieår 15. august. Her fra velkomstseremonien i 2019.
Photo:
Eivind Senneset, UiB

Main content

- Det er godt å kunne planlegge for en start på nytt studieår uten restriksjoner på universitetet. At våre nye studenter får møte hverandre og fagmiljøene sine gjennom ulike arrangementer og får anledning til å bli godt kjent med alt som universitetet har å tilby, kjennes veldig bra, sier prorektor Pinar Heggernes.

Mye å glede seg til

UiB kan love en begivenhetsrik velkomstuke for de nye studentene som kommer i august. Både faglige arrangementer og mentorgrupper i regi av UiB og studentenes egne fadderaktiviteter planlegges nå for fullt. Mange kjenner nok til fadderordningen i Velkomstuken, men dette er bare en brøkdel av alle de faglige og sosiale aktivitetene som venter de nye studentene under Velkomstuken fra 15. august.

Les mer om studiestarten ved UiB

- Vi gleder oss til å møte de nye studentene og kan garantere et sosialt og lærerikt program. På dagtid har vi faglige aktiviteter som introduksjon til fagene, enkelte forelesinger og intro til lab øvelser, velkomstmøter på studieprogrammene og samlinger i mentorgruppene, i regi av UiB. På kveldene er det fadderaktiviteter organisert av studentene selv, som vi har hatt en god dialog med dem om.

Det vil også bli en felles velkomstseremoni på Muséplassen første dagen. Litt lenger ut i uken vil nye studenter ha mulighet til å hilse på et stort utvalg av ulike studentorganisasjoner på Studenttorget i Grieghallen. Her vil det være noe å engasjere seg i for alle.

Vil øke kompetansen

Grunnet pandemien er det en stund siden det har vært en vanlig start på høstsemesteret. Universitetsledelsen ønsket derfor å gjennomgå rammene for studiestart og Velkomstuken for studentene. En arbeidsgruppe ble opprettet høsten 2021 for å gi anbefalinger til videre utvikling. Fokus i arbeidsgruppen har vært på hva som er viktig når UiB tar mot nye studenter, hvordan det bør gjøres best mulig og hvilke faktorer som spiller inn – med vekt på de sosiale aktivitetene i Velkomstuken.

- Vi har blant annet jobbet med å øke kompetansen i fadderstyrene gjennom korte kurs i for eksempel økonomistyring, mediehåndtering og sosiale medier. Det har også vært grunnleggende for alle som bidrar inn i arbeidet med Velkomstuken at vi får etablert en tett dialog gjennom alle ledd ved UiB, slik at nye studenter får en helhetlig opplevelse av uken, sier Heggernes, som har ledet arbeidsgruppen.

Det legges også opp til en bedre balanse mellom faglige og sosiale aktiviteter under Velkomstuken. Alle førsteårsstudenter på lavere grad får tilbud om mentor, med få unntak for enkelte årsstudiestudenter. Samtidig arbeider man videre for inkludering av alle nye studenter på UiB.

La en felles plan

Universitetsledelsen har også vært i flere møter med Bergen kommune og de andre utdanningsinstitusjonene i Bergen. Her la de en felles plan for en best mulig velkomstuke for alle byens nye studenter og en god og positiv interaksjon med byens øvrige befolkning.

- Det er viktig at alle nye studenter føler seg velkommen på UiB og at de har muligheten til å delta på et sosialt opplegg. Vi gjør alt vi kan for at studentene skal få både en god start og et godt studieår her på UiB. Det viktigste for studentene er å komme på plass i Bergen og at de får treffe og bli kjent med sine medstudenter og fagmiljø, sier Heggernes.