Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nevrologiske sykdommer - forskning og behandling

Foredrag om forskningssenteret Neuro-SysMed

Neuro-SysMeds målsetting er å levere forskning på internasjonalt nivå innen diagnostikk og behandling av alvorlige sykdommer som påvirker sentralnervesystemet. Tekna, NTVA og Academia Europaea inviterer medlemmer og andre interesserte til et foredrag med Charalampos Tzoulis, nevrolog og visedirektør i Neuro-SysMed.

sykehuskorridor
Photo:
Illustrasjon, COLOURBOX

Main content

Beskrivelse

For tre år siden åpnet helseminister Bent Høie forskningssenteret Neuro-SysMed, et forskningssenter for klinisk behandling drevet av Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.

Neuro-SysMeds målsetting er å levere forskning på internasjonalt nivå med resultater som fører til bedre diagnostikk og behandling av alvorlige sykdommer som påvirker sentralnervesystemet, som multippel sklerose, demens, ALS og Parkinsons sykdom. Pasienter som får disse diagnosene har tidligere hatt få eller ingen muligheter for å bremse sykdommen. I Bergen gikk derfor toppforskere og klinikere sammen og dannet et forskningssenter med fokus på behandling og kliniske studier.

Forskningssenteret har i dag over 100 ansatte som jobber med å finne gode løsninger for pasientene.

I dette foredraget vil Charalampos Tzoulis, professor, nevrolog og visedirektør for senteret gå nærmere inn på:

  • senterets visjon
  • oppbygging av senteret
  • resultater hittil
  • hvilke kliniske studier som gjennomføres nå
  • hvilke kliniske studier er planlagt framover

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte. Velkommen!

Det blir enkel bevertning etter foredraget, og av hensyn til planlegging ønsker vi derfor påmelding

Vær ute i god tid, da ytterdøren til bygget vil være stengt når foredraget starter kl. 19.00.

Arrangører: Tekna Bergen, i samarbeid med NTVA og Academia Europaea Bergen.

Finn frem: Campus Kronstad, 1. etg., M-inngangen