Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Podcast

Her er faresignalene for demokratiet

Karismatiske ledere, knebling av motstemmer og steile fronter kan være begynnelsen på slutten.

Korthus og logoen til podcasten UiB Popviten
Hvordan går et land fra å være til et demokrati til å slutte å være det? Det er tema i sesongens siste UiB Popviten, med professor Lise Rakner som gjest.
Photo:
UiB / Colourbox

Main content

Siden 2005 har demokratiene i verden vært i tilbakegang. Tenketanken Freedom house og andre demokratirangeringer viser det samme: Stadig flere demokratier bukker under og stadig færre av oss bor i et demokratisk land.

– Men vi ser ikke lenger de dramatiske militærkuppene, som for eksempel i Chile i 1973 da tanks kjørte gjennom gatene og demokratiet var game over. Nå skjer tilbakegangen gradvis ved at grenser stadig flyttes, sier statsviter og professor Lise Rakner.

I den nyeste utgaven av podcasten UiB Popviten handler det om vaklende demokratier.

Gråsoneregimer

Når et land slutter å være demokratisk går det ikke nødvendigvis over til å bli et diktatur.

– Vi kaller dem gråsoneregimer eller hybridregimer. De har alle kjennetegnene ved et demokrati, som valg, en opposisjon og flere informasjonskanaler. Men så er de ikke demokratiske likevel, fordi det alltid er dem som sitter med makten som vinner valget, sier Rakner i podcasten.

Alle land som går fra å være demokratier til å ende i denne gråsonen går gjennom en lignende prosess, selv om rekkefølgen kan variere.

– Noe av det første man gjør er å kvitte seg med motstemmene og tilgang på alternativ informasjon. Da handler det om å kneble de uavhengige organisasjonene, for eksempel ved hjelp av snedig lovgivning. Og så reduseres den frie pressen, for eksempel ved hjelp av målrettet skattelegging. I for eksempel Russland under Putin har vi sett eksempler på dette, sier Rakner.

Personkult

Det er typisk at statsledere som ønsker å bygge ned demokratiet benytter seg av tilsynelatende legitime virkemidler.

– De er opptatt av at ting skal se ordentlig ut fra utsiden. Derfor bruker de lovverket. Men intensjonen er å hindre alternative stemmer og syn, sier Rakner.

Slike regimer er også ofte kjennetegnet av at de har en karismatisk leder på toppen.

– En personkult hvor makten knyttes tett til lederen er et veldig dårlig tegn. President Xi Jinping i Kina er et eksempel på dette, men også Donald Trump bygget opp en slik personkult under sitt presidentskap. Og da han ikke tok avstand til stormingen av kongressen i januar i år er det et godt eksempel på et demokrati som knaker i sammenføyningene, sier Rakner.

Skriker i sosiale medier

Polarisering i den offentlige debatten er et annet dårlig tegn for demokratiet.

– Demokratiet er avhengig av at folk snakker sammen med innestemme. I dag bidrar blant annet sosiale medier til at folk istedenfor står og skriker på hver sin haug, sier Rakner.

Da kan resultatet bli en offentlig debatt som er så polarisert at ingen er villig til å høre på hverandre.

– Det er et problem fordi hele fundamentet for demokratiet er en meningsutveksling og samtale som kan få folk til å endre mening. Vi kan ikke bli enige hvis ingen er villig til å ombestemme seg, forklarer Rakner.

 

Hør mer om vaklevorne demokratier i podcastepisoden her. (Spotify)