Home
Forum for science and democracy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Arrangement

Kunnskapsdrevet handling – hva kan vi bidra med for å klare bærekraftmålene?

Hva må akademia bidra med for å nå bærekraftsmålene innen 2030? Thomas Völker presenterer UNESCO-rapporten «Knowledge-driven actions» som peker retning for akademia.

Illustrasjon til arrangement 13. desember 2022
Photo:
Francisca Campos Escobar for UNESCO / UiB / privat

Main content

I mai 2022 la en uavhengig ekspertgruppe frem en rapporten Knowledge-driven actions: transforming higher education for global sustainability for UNESCO og Verdenskonferansen om høyere utdanning. Rapporten peker på tre ting universitetene må bidra med om det skal bli mulig å nå bærekraftmålene:

  1. mer tverrfaglig kunnskapsutvikling og deling
  2. utvikling av åpne institusjoner som fostrer epistemisk dialog og evne til å inkorporere forskjellige synspunkter 
  3. mer tilstedeværelse i samfunnet igjennom aktivt engasjement og samarbeid med andre samfunnsaktører

Er det mulig med slik omstilling – er det ønske og vilje?

Thomas Völker er gjesteforsker ved Senter for vitenskapsteori ved UiB og var sekretær for UNESCOs ekspertgruppe som i vår leverte rapporten Knowledge-driven actions: Transforming higher education for global sustainability. Völker har utdanning fra Universität Wien, og erfaring fra Europakommisjonens Joint Research Centre (JRC).

Møteleder: Ingjald Pilskog (HVL)