Home
Department of Psychosocial Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet|Forskning

Oransjebriller øker nivået av viktig hormon

Gravide som brukte briller som blokkerte ut det blå lyset tre timer før leggetid, hadde høyere nivåer av melatonin. – Hormonet er blant annet viktig for hjernens utvikling, sier UiB-forsker Randi Liset.

Oransjebriller
UiB-forsker Randi Liset har undersøkt hvordan bruken av "oransjebriller" eller blåblokkeringsbriller kan påvirke søvn og melatonin-nivå hos gravide.
Photo:
Eirik Dankel, Helse Fonna

Main content

Randi Liset er jordmor, og hadde i sitt arbeid som jordmor lenge sett at mange gravide sliter med søvnen. Dette var bakgrunnen for temaet hun valgte til doktorgraden hun tok ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

- Tidligere studier har vist en sammenheng mellom de kvinnene som sover lite eller dårlig i svangerskapet og økt forekomstav en del uheldige utfall, som for tidlig fødsel, keisersnitt, svangerskapsforgiftning og diabetes. De kan også ha lengre fødsler, som kan oppleves mer smertefulle, og har større risiko for å utvikle depresjon både i og etter svangerskapet, sier Liset, som nå jobber som høyskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Siden gravide helst ikke bør ta for mye medisiner, ønsket hun å se nærmere på om et ikke-medikamentelt tiltak for å forbedre søvn, såkalte «oransjebriller», hadde en effekt på søvnen til gravide.

Oransjebriller er briller som blokkerer ut det blå lyset, som strømmer til oss fra for eksempel ledlamper og skjermer. Det er også blått lys i dagslys, og det blå lyset er viktig for å blant annet sørge for en god døgnrytme. Problemene oppstår når vi blir utsatt for det blå lyset også på kveldstid. Bruk av oransjebriller har blant annet vist seg effektivt for søvnen til pasienter innlagt for mani, og en annen studie har vist at bruk av oransjebriller hos kvinner med barseldepresjon ble friske noe raskere. 

Like god søvn

Liset undersøkte seksti kvinner i Bergensregionen i de siste tre månedene av svangerskapet. Tretti av dem fikk oransjebriller som de skulle bruke de tre siste timene før de la seg, de resterende fikk andre briller, som ikke blokkerte ut det blå lyset like godt. Ingen av deltagerne visste hvilken type briller de fikk. I tillegg tok Liset spyttprøver av deltagerne, for å måle nivået av melatonin, og de svarte også på et spørreskjema om egen søvn samt fysiske og psykiske helse. Deltagernes aktivitet og søvn ble også målt med en aktivitetsmåler, en «aktigraf».

Deltagerne brukte ingen briller den første uken av studien, og deretter hadde de to uker med briller. Etterpå så Liset på effekten av bruken.

Litt overraskende, så var søvnen nokså lik for begge gruppene. De som var mest eksponert for lys hadde kortere søvntid, men som gruppe sov de fortsatt godt. Liset tror det skyldes utvalget av kvinner i undersøkelsen.

- Utvalget var tilfeldig, og gruppen som helhet hadde ikke noe stort søvnproblem. Jeg testet de for insomni i forkant, og kun 38 prosent av dem hadde det. Til sammenligning fant en annen studie i Norge at over 60 prosent av gravide kvinner har insomni.

At deltagerne i begge gruppene sov godt i utgangspunktet, kan være noe av årsaken til at man ikke fant effekt av bruk av blåblokkeringsbrille på søvnen til deltagerne.

Mer melatonin med blåblokkeringsbriller

Melatonin kalles også «døgnrytmehormonet». For å ha en god hormonbalanse her er det viktig at vi får en del av det blå lyset på dagtid gjennom dagslys. For gravide spiller hormonet en ekstra stor rolle. 

- Gravide kvinner produserer en høyere mengde av melatonin i svangerskapet, spesielt øker melatoninnivået fra svangerskapsuke 28 og fram mot fødsel. Vi tror at morkakens involvering i produksjonen av hormonet har betydning for denne økningen. 

Melatoninet har fri passasje mellom mors blodbane til fosteret og bidrar slik til mor og barns søvnrytme. Det beskytter fosteret mot        "oksidativt stress", som er en kjemisk reaksjon som oppstår når cellene våre forbrenner energi vi får fra mat, næringsstoffer og oksygen. Dette bidrar til en sunn utvikling av fosterets hjerne. Høyt stress kan gi høyere risiko for betennelser og høyt blodtrykk. Gjennom spyttprøvene som Liset tok av deltagerne, fant hun at de som brukte blåblokkeringsbriller skilte ut melatonin mye tidligere, 43 minutter, og lengre enn de som ikke brukte brillene. Dessuten var nivået av melatonin høyere på enkelte tidspunkt enn hos kontrollgruppen. Denne fikk også noe blåblokkeringseffekt, og skilte ut melatonin 11 minutter tidligere med brillene, enn uten. 

Oppsøk dagslyset og skjerm deg for blått lys om kvelden

- Vi ser at hvis vi tar bort kunstig lys, ser det ut til å påvirke melatoninutskillelsen. Men det trengs flere studier på temaet før man kan konkludere. Samtidig i forhold til melatoninutskillelse kan det se ut til at blåblokkeringsbriller har en positiv effekt hos gravide kvinner, og de kan derfor gjerne bruke slike briller på kvelden.

Når det gjelder søvn har andre studier også vist at blåblokkeringsbriller har god effekt. Det er også helt ufarlig å bruke slike briller og ved søvnproblemer kan det derfor være verdt et forsøk.

- Det er uansett lurt å sørge for god søvnhygiene, skjerme seg for mye av det blå lyset på kveldstid, og å komme seg ut i dagslys på dagtid, sier Liset.

Hun peker på at det er mye man kan gjøre for å skjerme seg for det blå lyset på kveldstid. 

- Du kan la være å sitte foran elektroniske skjermer før du skal sove om kvelden, eller gjøre innstillinger på mobilen/pc som demper det blå lyset. Hvis du er nødt til å jobbe foran en pc på kvelden, så kan kanskje en blåblokkeringsbrille være et greit tilskudd.  

Brillene får man blant annet kjøpt hos noen optikere, helseutstyrsbutikker og på nettet. For best effekt bør man velge briller som blokkerer ut alt det blå lyset, avslutter Liset.