Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kreftmedisin

Molekyler fra havet kan gi ny kreftmedisin

Basert på et molekyl fra et bunnlevende dyr i Barentshavet, tar oppstartsselskap KinSea Lead Discovery AS, sikte på å utvikle medisin til behandling av blodkrefttypen akutt myeloid leukemi (AML).

På bilde fra venstre mot høyre: Professor Bengt Erik Haug, Kjemisk institutt og Senter for farmasi, UiB Førsteamanuensis Kine Østnes Hansen, Marbio, UiT Professor Annette Bayer, Institutt for kjemi, UiT Professor Jeanette Hammer Andersen, Marbio, UiT Prof
GRÜNDERNE: (fra venstre til høyre): Professor Bengt Erik Haug, Kjemisk institutt og Senter for farmasi, UiB, Førsteamanuensis Kine Østnes Hansen, Marbio, UiT, Professor Annette Bayer, Institutt for kjemi, UiT, Professor Jeanette Hammer Andersen, Marbio, UiT og Professor Espen Holst Hansen, Marbio, UiT
Photo:
KinSea

Main content

Oppstartsbedriften KinSea er et resultat av et samarbeid mellom forskere ved Universitetet i Bergen (UiB), UiT Norges arktiske universitet (UiT), Norinnova og Lead Discovery Center GmbH (LDC). Forskningen som har ført til KinSea har utviklet seg gjennom flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og det regionale bioteknologiprogrammet MABIT. 

Basert på et naturlig molekyl som er isolert fra et bunnlevende dyr hentet fra Barentshavet, tar forskerne bak KinSea sikte på å utvikle et nytt stoff for behandling av akutt myeloid leukemi (AML), som er en alvorlig type blodkreft. Professor ved Kjemisk institutt og Senter for farmasi ved UiB, og forskningsdirektør i KinSea, Bengt Erik Haug, ser frem til å følge prosjektet videre gjennom utviklingsprosessen mot klinisk utprøving.

-    Effekten av våre molekyler er vist i en dyremodell for AML. Vi har også vist at stoffene har overlegne egenskaper i forhold til eksisterende legemidler, såkalte FLT3 hemmere, inkludert bred aktivitet mot legemiddel-induserte resistente FLT3 mutanter, forbedret selektivitet og høy aktivitet in vivo, sier Haug. 

Administrerende direktør i KinSea, Jeanette Hammer Andersen trekker også frem at KinSea kan skape et bedre behandlingstilbud for pasienter med AML.

-    For pasienter med AML kan dette bety et sikrere og mer effektivt behandlingsalternativ, særlig i de tilfeller der andre legemidler har sluttet å virke. Det er en fantastisk mulighet til å utnytte våre funn til det beste for pasienter, sier Hammer Andersen. 

Flere skatter i havet. 
I tillegg til bedre behandlingstilbud for pasienter med AML, håper KinSea å gjøre nytte av UiT sin samling av bioaktive stoffer fra marine organismer. Målet er for å gradvis utvide portefølje innen legemiddelutvikling for å bli en bærekraftig leverandør av lovende legemiddelkandidater basert på funn i våre nordlige havområder.

-    Vi er overbeviste om at det finnes flere gjemte skatter i de nordlige havområdene som kan bidra til å løse viktige medisinske utfordringer. Med den unike tilgangen til marine bioaktive stoffer i tillegg til ekspertise innen legemiddelutvikling hos partnerne er KinSea perfekt posisjonert til å utløse dette potensialet, sier Bert Klebl, administrerende- og forskningsdirektør i LDC.

Samfunnsnyttig innovasjonsprosjekt. 
Dekan ved Det Matematisk-naturvitenskaplige fakultet Gunn Mangerud trekker frem samfunnsnyttet ved oppstartsbedriften. 

-    Oppstartselskapet KinSea er et resultat spunnet ut av langvarig forskning ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. Å frembringe ny kunnskap og legge til rette for innovasjon basert på forskning er en svært viktig del av fakultetets mål og ambisjoner. Sammen med sterke partnere, tar KinSea oss fra nysgjerrighetsdrevet forsking til et samfunnsnyttig innovasjonsprosjekt, sier Mangerud.


Lenke til pressemelding på KinSea sine nettsider.