Home
Panel of Elected Representatives

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ny koordinert runde av Norsk representantpanel!

Vår 2023 ble niende runde av Norsk representantpanel sendt ut. Denne gangen var representantpanelet del av en større, koordinert undersøkelse med to andre paneler i befolkningen.

Logo av Norsk representantpanel, Norsk forvaltningspanel og Norsk medborgerpanel
Photo:
DIGSSCORE

Main content

Representantpanelet har siden 2018 bidratt til forskning på norsk demokrati og styring på lokalt og nasjonalt nivå. Våren 2023 vil Norsk representantpanel være en del av en koordinert undersøkelse sammen med to andre strukturer ved Universitetet i Bergen. Disse er Forvaltningspanelet, som består av ansatte i Norges sentralforvaltning, og Medborgerpanelet, som består av et utvalg av innbyggere over 18 år. Tilsammen utgjør de infrastrukturen KODEM - Koordinerte online paneler for forskning på demokrati og styresett.

Målet med KODEM er å sammenlikne og studere holdningene til ulike nøkkelpopulasjoner i den norske demokratiske styringskjeden. Den koordinerte strukturen gir unike data som kan brukes til å få bedre kunnskap om Norges demokrati og norske styresett.

KODEM ble opprettet av DIGSSCORE ved Universitet i Bergen sammen med forskere fra både Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NTNU, Universitetet i Tromsø, NORCE, og Institutt for Samfunnsforskning. Pilotprosjektet til KODEM, KODEM_DEMO, kan du lese mer om her.