Home
UiB Service Development

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Deltok under vårens skyggeuke

Tiril Elise Strand Johnsen og Susanna Pakkasmaa er begge forskningsrådgivere på ulike fakulteter. De var noen av deltakerne under vårens skyggeuke ved UiB.

Next
To personer snakker sammen i sofa
– Susanna har kommet med ideer som vi skal diskutere videre, sier Tiril Elise Strand Johnsen (t.h.) på Det psykolgiske fakultet.
Photo:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
1/2
To personer står ute på en veranda
Helene Stuart fra Det medisinske fakultet fikk en dag sammen med Jon Eikhaug på IT-avdelingen.
Photo:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
2/2
Previous

Main content

De har møtt hverandre flere ganger, blant annet i utvidet rådgiverforum, og Pakkasmaa spurte derfor Johnsen på Det psykologiske fakultet om hun kunne få skygge henne. Begge jobber med ekstern prosjektfinansiering.

– Jeg hadde fått et godt inntrykk av den jobben som du og dine kollegaer gjør på fakultetet. Jeg ville derfor vite litt mer om hvordan dere organiserer og løser ulike oppgaver, hvilken informasjon gir dere forskerne, og hvilke verktøy dere bruker. Denne dagen har gitt meg bedre innsikt i dette, sier Pakkasmaa, som jobber ved Klinisk institutt 2 på Det medisinske fakultet.

I løpet av dagen har hun blant annet deltatt på et møte på fakultetet rundt strategiarbeidet.

– Det passet veldig fint å bli skygget i dag, og det har vært kjekt å få et blikk utenfra på strategiarbeidet. Dagen har gått veldig fort, men vi har rukket å snakke om eksternfinansiering, hvilke informasjonskanaler vi bruker, og måter vi kan koble miljøene på tvers. Susanna har også kommet med ideer som vi skal diskutere videre, sier Johnsen.

Det passet veldig fint å bli skygget i dag, og det har vært kjekt å få et blikk utenfra på strategiarbeidet

Fått utbytte av skyggingen

Hun har selv fått utbytte av skyggedagen, siden hun var nysgjerrig på hvordan Det medisinske fakultet jobber med å utvikle store forskningsprosjekter.

– Fakultetet vårt skal for første gang koordinere søknadsutviklingen til et stort samarbeidsprosjekt innen Pilar 2 i Horisont Europa, som tidligere har lagt til FIA. Dette gjøres ulikt på UiB, så det er veldig fint for oss å lære hvordan andre miljøer løser det. Forskningsrådgivere er viktige bindeledd, så det er viktig at vi vet om hverandre og snakker sammen, sier hun.

Det medisinske fakultet har mye erfaring med dette, og Pakkasmaa har selv nettopp vært med på en stor søknadsprosess.

– Fakultetene våre har mange felles forskningsinteresser og utfordringer, og jeg tror at vi kan samarbeide mer, sier hun.

Får større nettverk

Helene Stuart er overingeniør på Dyreavdelingen ved Det medisinske fakultet, og har førti prosent av stillingen sin som tillitsvalgt for Akademikerne. Under skyggeuken fikk hun en dag sammen med Jon Eikhaug, seksjonsleder for strategi og virksomhetsstøtte ved IT-avdelingen.

– Jeg har tidligere hatt gleden av å skygge en annen på KMD, og tenkte jeg kunne gjengjelde tjenesten til noen andre, sier Eikhaug.

Stuart forteller at hun ønsket å skygge for å få større nettverk og lære nye måter å jobbe på.

– Jeg synes det var utrolig kjekt å få komme å IT-avdelingen, og har lært mye i dag. Jeg er imponert over ytringskulturen og engasjementet her, i tillegg til mange kjekke og kunnskapsrike folk. Jeg ønsket også å få vite mer om hvilke utfordringer andre seksjoner har, erfaringer som jeg kan bruke i jobben min som tillitsvalgt, sier hun.

Senker terskelen for å ta kontakt

I løpet av dagen fikk Stuart et dypdykk i tema som IT-avdelingen jobber med, gjennom en workshop som var ledet av Eikhaugs seksjon.

– Vi jobber mye med brukeropplevelser, og hvordan vi kan løse behov som meldes inn til IT-avdelingen når det gjelder systemer og løsninger. I dag jobbet vi med en ekte case, og vurderte et nytt forslag som var kommet inn, forteller han.

Jeg vil absolutt anbefale skygging, for det er en fin måte å bli kjent med resten av UiB

Selv om Stuart har en annen fagbakgrunn, synes hun det var interessant å få med seg diskusjonen rundt prosessene og utfordringene.

– Jeg vil absolutt anbefale skygging, for det er en fin måte å bli kjent med resten av UiB. Det senker også terskelen for å ta kontakt med Jon hvis jeg lurer på noe. Selv om vi ikke har samme fagfelt har vi felles utfordringer likevel, sier hun.