Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Statsbudsjettet 2024

Satsing på Språksamlingene ved UiB

– Jeg er glad for at regjeringen satser på norsk språk og terminologi, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Universitetsbiblioteket
Bibliotek for humaniora ved Universitetet i Bergen.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Der fikk miljøene knyttet til språksamlingene ved UiB et solid løft, med økte tilskudd til blant annet Norsk Ordbok og Termportalen.

– Gjennom Språksamlingene forvalter UiB en viktig del av den norske språkarven. Det er tydelig at denne regjeringen satser på norsk fagspråk, og det fortjener de honnør for, sier Hagen.

Nødvendige midler

Språksamlingene ved UiB har ansvar for flere store nasjonale prosjekter knyttet til norsk språk:

  • Universitetet i Bergen holder på med en omfattende revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka i samarbeid med språkrådet.
  • UiB og Høgskulen i Volda samarbeider om å revidere og digitalisere alfabetstrekket a–h i Norsk Ordbok.  
  • UiB har det nasjonale ansvaret for Termportalen, som skal sikre utvikling og tilgjengeliggjøring av norsk terminologi.

– Midlene som er foreslått i neste års statsbudsjett er en viktig styrking av språksamlingene ved UiB og av arbeidet knyttet til ordbøkene og norsk fagterminologi. Dette er helt nødvendig for å kunne fortsette på oppdraget vi har fått, sier direktør ved Universitetsbiblioteket, Maria-Carme Torras-Calvo.

Ikke i mål ennå

Også instituttleder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Anders Fagerjord er glad for at regjeringen satser på bevaring av norsk språk i budsjettet.

– Det er en annerkjennelse av arbeidet vi gjør her i språkmiljøet ved UiB, sier han.

Men både Fagerjord og Torras-Calvo påpeker at selv om det kommer økte bevilgninger, mangler det midler til å fullføre de store prosjektene.

– Selv med denne tredoblingen av budsjettet vil det for eksempel ta lang tid å nå målet om fulldigitaliserte ordbøker, sier Fagerjord.