Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ÆRESDOKTOR

Professor Christopher Aiden-Lee Jackson utnevnt til æresdoktor

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen har gleden av å kunngjøre den prestisjetunge utmerkelsen som æresdoktor til professor Christopher Aiden-Lee Jackson – en ledende stemme innen geovitenskap.

Professor Christopher Aiden-Lee Jackson
ÆRESDOKTOR: Professor Christopher Aiden-Lee Jackson er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets utvalgte kandidat i 2023. I alt utnevner Universitetet i Bergen ni nye æresdoktorer. Kandidatene vil motta den prestisjetunge utmerkelsen under en seremoni i Universitetsaulaen 24. mai.
Photo:
Thomas Angus

Main content

Jackson æres for sin forskning som hatt stor betydning for forståelse av jordskjelv, vulkanisme og kartlegging og utvinning av naturressurser. Han er også en tydelig og synlig forkjemper for likestilling, mangfold og inkludering i akademia. Jackson er en aktiv vitenskapelig formidler. I en årrekke har han knyttet sterke bånd til UiB og bidratt til å berike våre geovitenskapelige forskningsmiljøer gjennom samarbeid. 

Ni æresdoktorer utnevnes i mai 

I alt er det ni personer som vil bli kreert til æresdoktorer under en seremoni i Universitetsaulaen 24. mai. Jackson er foreslått av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  

Æresdoktorene er utnevnt av universitetsstyret på bakgrunn forslag fra fakultetene i samråd med rektor. Kandidatene som er utnevnt har på hver sin måte utført en betydningsfull vitenskapelig og kunstnerisk innsats for vitenskapen og kunsten. Æresdoktorgrader er den høyeste æren som universitetet kan gi en person som ikke er ansatt ved UiB.   

– Det er en glede å få gratulere dem med utnevnelsen. I sum representerer kandidatene et sterkt faglig og akademisk mangfold som er representativt for bredden ved universitetet vårt, sier Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen.  

Universitetsledelsen utnevner økolog og vitenskapsleder Anne Larigauderie 

Også universitetsledelsens nyutnevnte æresdoktor er toneangivende innen naturvitenskapen. Anne Larigauderie har forsket på hvordan klimaendringer vil påvirke plantefysiologi og økologi. Larigauderie er Executive Secretary for Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), FNs naturpanel. Tidligere var hun Head of Science in Society ved International Council for Science (ICSU) og administrerende direktør for DIVERSITAS, et internasjonalt vitenskapelig program under beskyttelse av ICSU og UNESCO. Programmet ble internasjonalt ledende i å styrke vitenskapspolitisk samarbeid for biodiversitet og økosystemtjenester.