Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Aarebrotforelesningen 2024

Underholdende og lærerikt om økonomisk ulikhet

Publikum fikk en interessant lyninnføring i den nordiske velferdsmodellen og økonomisk ulikhet da professor Kalle Moene holdt årets Aarebrotforelesning på Det Akademiske Kvarter.

Aarebrotforelesningen 2024
FORMIDLET: Professor emeritus Kalle Moene foreleste om økonomisk ulikhet med både brodd og humor i Teglverket på Det Akademiske Kvarter.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Teglverket på Det Akademiske Kvarter sitret av forventning søndag 21. januar da det for sjette gang var duket for den årlige Aarebrotforelesningen. 

I år var forelesningen tilbake på Kvarteret, der Frank Aarebrot holdt sine legendariske maraton-forelesninger for 10 år siden.  

Årets foreleser var professor emeritus i økonomi, Universitetet i Oslo, Kalle Moene. Han har utpekt seg som en fremragende formidler innenfor økonomifaget. Moenes forskning dreier seg blant annet om hvordan økonomisk ulikhet og velstandsfordeling henger sammen med organiseringen av arbeidsmarkedet og økonomiske institusjoner, for eksempel i den nordiske samfunnsmodellen.  

– Et naturlig valg

UiB-rektor Margareth Hagen innledet med å påpeke at det fins flere likhetstrekk mellom Moene og Frank Aarebrot. Hun omtalte bergenseren som et naturlig valg og understreket hans evne til å dele faglig kunnskap med markante meninger. 

Hagen takket videre for det gode samarbeidet med Studentersamfunnet i Bergen, som i år feirer 90 år. Leder i Studentersamfunnet, Sondre Elde Vefring, minnet publikum på Frank Aarebrots unike formidlingsevne og beskrev ham som "en sikker publikumsvinner som var vanskelig å styre i en debatt". Vefring understrekte videre at forelesningen er helt i hjertet av samfunnets prosjekt om å bidra til engasjerende formidling.  

Ulikhet gjennom historien 

Til trampeklapp fra salen ble kveldens hovedperson ønsket velkommen. Han startet del 1 av forelesningen med å vise hvordan Norge og Sverige historisk sett har vært land med stor økonomisk ulikhet, eller "amerikansk" ulikhet som Moene selv omtalte det.

Han kom etter hvert inn på hvordan ulike organiseringer, som f.eks avholdsbevegelsen, har spilt en nøkkelrolle for utviklingen av demokratiet. Moene brukte også tid på å forklare hvordan streik og tap av arbeidsdager påvirket utviklingen av produksjonsteknologi.  

I del 2 av forelesningen illustrerte Moene hvordan den norske samfunnsmodellen ble til fra 1930-tallet og utover. Underveis i forelesningen gjorde Moene flere morsomme digresjoner, men uten på noe tidspunkt å miste den røde tråden. 

– Han tør å ha en mening

Blant de fremmøtte i salen var UiB-student Kristian Kolbjørnsrud. 20-åringen studerer sammenlignende politikk og var på Aarebrotforelesningen for første gang. 

– Jeg synes det virket som et interessant tema og relevant for min interesse. Det er også kult med noen som både kan være akademiske, men også tørre å ha en mening, sier Kolbjørnsrud om Kalle Moene.  

Hovedpersonen selv la ikke skjul på at han mener det er problematisk at den rikeste prosenten i dagens samfunn knapt betaler skatt, og at det ifølge ham er på tide å vurdere en omlegging av hvordan man beregner folks inntekt i den nordiske velferdsmodellen.  

Aarebrotforelesningen 2024
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Grunninntekt og utjevning

I den siste delen av forelesningen hoppet Moene litt fremover i tid og la vekt på den økonomiske utviklingen i årene 2000-2020. Her brukte økonomen en del tid på å forklare begrepet grunnintekt (eller borgerlønn), og hvordan dette kan brukes som et verktøy for å utjevne økonomiske forskjeller. 

Hele forelesningen ble streamet og kan ses i opptak her: https://vimeo.com/902875778

Les også omtale i Bergens Tidende (for abonnenter).