Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Rapport: Lønnsomt med nybygg til Griegakademiet

En ekstern kvalitetssikring konkluderer med at et nytt bygg for UiBs musikkstudenter er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Nybygg for Griegakademiet
Konklusjonen fra enda en kvalitetssikringsrunde viser at et nytt bygg for Griegakademiet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Photo:
Nordic Office of Architecture / Turzen

Main content

Studenter, ansatte og fagmiljø har lenge vært utålmodige på Griegakademiets vegne. Tomten og tegningene for nybygget på Møllendal har vært på plass, men planene har ikke vært bekreftet fra regjeringens side. 

Kunnskapsdepartementet ønsket ytterlige en kvalitetssikringsstudie av kostnadene for nybygget før prosessen kunne fortsette. Denne uken ble rapporten klar, og konklusjonen er at et nytt bygg for Griegakademiet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er en svært positiv nyhet for alle som har kjempet for å få på plass et nybygg til musikkstudentene. 

Rektor ved UiB, Margareth Hagen, er glad for at den nye rapporten har bekreftet kvaliteten på prosjektet. 

– Det er svært godt nytt for både prosjektet, og for UiB i sin helhet, sier rektoren. 

Dekan for Fakultet for kunst, musikk og design, Frode Thorsen, sier at optimismen er tilbake. 

– Dette er en skikkelig opptur for oss. Husk, Griegakademiet har ikke hatt anstendige lokaler siden 1946! Det har vært mye flytting rundt i midlertidige eller provisoriske løsninger, sier Thorsen. 

Lang prosess

Han fremhever at prosessen har vært lang. Den gikk i gang allerede for 25 år siden. Fra 2016, da det ble bestemt at KMD skulle etableres gjennom en sammenslåing av Griegakademiet og Kunst- og designhøgskolen, har universitetet jobbet med samlokaliseringen i Møllendal.
Thorsen fremhever at rapporten fra Kunnskapsdepartementet viser «med all ønskelig tydelighet» at det har blitt gjennomført en veldig god prosess. 

Hvordan føles det med tommel opp i denne rapporten, etter mange omveier? 

– Vel, vi har jo ikke fått hele tommelen opp fra departementet og Statsråden ennå, men nå forventer vi å bli prioritert i revidert budsjett. Vi har blitt godt kjent på alle tenkelige og utenkelige omveier gjennom de siste åra, nå håper jeg på strake landeveien herfra og bort til Møllendal, sier en positiv Thorsen.

Han forklarer at det trengs en oppstartbevilgning i år, som følges opp med midler i ordinært budsjett for 2025. 

– Jeg har stor tro på at det går gjennom. Prosjektet har god politisk oppslutning, sier Thorsen. 

Han poengterer at de skal gå grundig gjennom rapporten, og følge opp der det er nødvendig, men først og fremst gleder han seg til fortsettelsen. 

Dagens undervisningsforhold holder ikke mål, og det har hastet å få på plass håndfaste planer for fremtiden. Tommel opp fra departementet er derfor en svært gledelig nyhet. Nå er forventningen at det gis finansiering til bygget i revidert statsbudsjett. 

Thorsen trekker frem studenter og ansatte som ikke bare har holdt ut i dårlige lokaler lenge, men i tillegg gjort en kjempejobb i utredningsprosessen.

– All heder og ære til dem. De har analysert og diskutert hvert eneste rom fra gulv til tak og forhandlet ned på centimeternivå! Takk også til rektor og Eiendomsavdelingen som har stått på i hver eneste sving på omveiene. Det har vært veldig motiverende for oss, påpeker dekanen.

Instituttleder for Griegakademiet, Randi Rolvsjord, sier at hun er lettet over rapporten.

– Vi ble først veldig skuffet når vi fikk vite at vi måtte gjennomføre denne prosessen. Nå når det er gjennomført er jeg likevel glad for rapporten, fordi den viser at dette prosjektet er av høy kvalitet.

Vil sette spaden i jorden så fort som mulig

Rolvsjord trekker også frem hvor viktig det er for både Griegakademiet som utdanningsplass, og Bergen som musikkby.

– Rapporten trekker frem at dette er samfunnsmessig lønnsomt, og det roper vi hurra for. Det viser at dette er vel verdt pengene. Musikkutdanning og musikk er viktig for samfunnet, slår Rolvsjord fast.

Hun trekker frem fagmiljøet ved Griegakademiet som har lagt inn en kjempeinnsats, og tatt ekstra arbeid på strak arm.

– Nå vil vi ikke vente lenger. Det er vår tur, og nå er det vel ikke noe som kan stoppe dette prosjektet? Det er vi utrolig glade for, sier instituttlederen. 

Både Hagen, Rolvsjord og Thorsen håper på fortgang, og at det settes spader i jorden snarest mulig.

– Hvis bevilgningen til bygget kommer på plass i år, vil vi kunne ta i bruk det nye bygget til studentene fra høsten 2027, sier en optimistisk Hagen. 

Rektoren beskriver rapporten som det aller siste hinderet som måtte passeres. 

Dekan Thoresen stemmer i, og mener det bare er å «kjøre på». 

– Ikke mye gjenstår nå. Grav først, spør siden, sier han med et smil.