Home
Research group for Criminal Law and Criminal Procedure

News archive for Research group for Criminal Law and Criminal Procedure

Ei gruppe på åtte fast tilsette ved Det juridiske fakultet i Bergen har sendt ei kritisk høyringsfråsegn til Justisdepartementet sitt forslag om ytterlegare utvidingar av straffereglane mot førebuing av terrorhandlingar.