Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Verneombud og brannvernansvarlige ved IF

Main content

Verne- og brannverntjenesten på HF-bygget:

Verneombud 2019/2020:

Institutt for fremmedspråk:

                                               Bente Hannisdal, 83123

                                               Kjetil Berg Henum (vara), 82298 - fungerende verneombud høsten 2022

Hovedverneombud HF:

                                               Eli Kristine Knudsen, hovedverneombud

                                               Charlotte Hallberg (vara)
 

Brannvern HF-bygget (Sydnesplassen 7)

Brukerrepresentanten har ansvar for å koordinere brannvernet før, under og etter evakuering (alarm). Hvis du oppdager eller ønsker å melde inn mangler ved bygget i henhold til brannvern må du ta kontakt med brukerrepresentanten:

Robert Graff Bakkevold - 55 58 23 33

Amund Sørås (vara) - 55 58 24 28


Plassansvarlige ved HF-bygget 

Når brannalarmen utløses skal de plassansvarlige sikre en trygg evakuering. Den enkelte plassansvarlige har ansvar for sjekke sitt spesifikke område og vil gå ikledd en gul vest. Ansatte, studenter og besøkende må rette seg etter de beskjeder som plassansvarlig gir under evakuering.

1. etasje:

Gina Dahl - 55 58 25 76

Heidi Rafto - 55 58 48 17

2. etasje:         

Gita Pattanaik Rongevær - 55 58 94 21

Turid Daae - 55 58 23 60

Matti Garnes Wiik (S-blokka) - 55 58 83 86

3. etasje:                                 

Birger Solheim - 55 58 31 51

Camilla Erichsen Skalle - 55 58 48 48

Randi Neteland (S-blokka) - 55 58 36 82

Per Olav Folgerø (S-blokka) - 55 58 32 44 

4. etasje:

Asle Leidland - 55 58 23 54

Per Sigmund Sævik Bøe - 55 58 93 81