Home
Department of special collections 

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Teaterarkivets samlinger

Teaterarkivet

Teaterarkivets samlinger inneholder bl.a. teaterprogram, plakater, korrespondanse, noter, manuskripter, bilder, scenografi- og kostymeskisser.

Det gamle teater i Bergen
Bildet er en del av samlingen til teaterarkivet og er fra Det gamle teater i Bergen.
Photo:
Teaterarkivet

Main content

Manuskript- og librarsamlingen ved Universitetsbiblioteket har nå overtatt Teaterarkivet.

Samlingene omfatter:

  • Det Dramatiske selskab i Bergen (1794-)
  • Det norske Theater i Bergen (1850-1863)
  • Den Nationale Scene (1876-)
  • Komediateateret i Bergen (1933-1964).

Her finnes også noe materiale fra friteatergruppene i Bergen, fra skoleteatervirksomhet og fra amatørteatre, alt med hovedvekt på Vestlandet.

I samlingene finnes regi- og sufflimanus med håndskrevne sceneanvisninger til den enkelte oppsetning, info om lys, kontentum m.m.

Klipparkivet inneholder bl.a. kritikker og omtale av DNS-oppsetninger fra starten av.

Teaterarkivet får fortløpende alt materiale fra DNS-oppsetninger.

Flere av bildene i arkivet er digitalisert og publisert på SceneWeb - Nasjonalt Scenekunstarkiv.