Hjem
Universitetsbiblioteket

Teatervitenskap

Hovedinnhold

På Universitetsbiblioteket finner du en rekke bøker og tidsskrift innenfor teatervitenskap. I tillegg får du tilgang på store mengder digitalisert faglitteratur og andre digitale ressurser. I bibliotekets informasjonssystem Oria kan du søke etter litteratur, artikler, referanser med mer.

Vi har laget en rekke korte introduksjonsvideoer som tar deg gjennom hvordan du søker, låner og reserverer bøker i Oria, du finner videoene her.

Send gjerne epost for å avtale tid for fysisk eller digital veiledning.

Har du spørsmål til biblioteket? Ta kontakt via UiBHjelp eller vår chat.

Generelt

Oppstilling av bøkene på Bibliotek for humaniora

Teatervitenskap står på 792
Utvalgte trykte tidsskrift står i underetasjen, resten må bestilles i Oria.

Ordbok over humanistiske ordningsord  (emneord)

Referanseordbøker for teaterstudier: Oxford Reference Online

 

Artikler

Gjennnom bibliotekets søkeverktøy Oria vil du finne alt du har tilgang til fra UiB. De viktigste databasene for artikler er listet opp her.

Fagdatabaser - Her kan du søke i relevante databaser tilgjengelig fra UB
Idunn - nordiske tidsskrift på nett
ISI Web of Science -  lerfaglig artikkeldatabase med hovedvekt på naturvitenskapelige fag, men også humanistiske artikler.
Project MUSE - Tverrfaglig base med Humaniora tidsskrifter
JSTOR - Tidsskriftsdatabase- Mer enn 1000 tidsskrifter i fulltekst
ProQuest Dissertations - Avhandlinger og masteroppgaver
ERIC - Education Resources Information Center - database for fagpedagogikk

 

Oppslagsverk 


Norsk biografisk leksikon
Encyclopædia Britannica
Oxford art online (Grove dictionary of art)
Oxford Reference - 
Generelt oppslagsverk
The Literary Encyclopedia
ArtStor Internasjonal bildedatabase med over 1.9 millioner bilder
Internasjonale Ibsen-bibliografien

 

Håndbøker og Companions

The Concise Oxford Companion to the Theatre

Cambridge Companions Online
Blackwell Companions to Literature and Culture
Springer International Handbooks of Education

 

Bibliografier

MLA International Bibliography
 

Ordbøker

Oxford English Dictionary (OED)
Oxford Language Reference - Spesialiserte ordbøker

Masteroppgaver i teatervitenskap(UiB)

Godkjente masteroppgaver i teatervitenskap fra UiB er stor grad tilgjengelig i BORA - Bergen Open Research Archive . I Oria vil du dessuten finne masteroppgaver fra øvrige universitet i Norge. 

Alle masterstudenter ved Universitetet i Bergen er velkommen til å gjøre oppgaven sin tilgjengelig i BORA. Om masteroppgaver i BORA

Arkiv og samlinger

ADORA (Architecture and Design Open Research Archive) - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
BORA - (Bergen Open Research Archive) - UiB
DUO - (Oslo Vitenarkiv) - UiO
NTNU Open 

Oversikt over institusjonelle arkiv i Norge via Brage

Teaterarkiv

Norske

Teaterarkivet ved UiB
Sceneweb - Sceneweb er en scenekunstdatabase med oversikt over noe av det som spilles på norske scener i dag og et historisk arkiv.

IbsenStage
Det Virtuelle Ibsen Senteret
Nationalteaterets forestillingsarkiv - Arkiv over alle oppsetninger i teatrets historie
Samkatalog for norske teaterforestillinger - Nasjonalbiblioteket (ikke oppdatert etter 2000)

Engelske

British library Sound and Moving Images
University of London Theatre Archive
Folger Shakespeare Library
Shakespeare Globe Archive

Dramadatabaser

Database of Early English Playbooks 
Early English Books Online (EEBO) - Digitale kopier av engelske bøker fra 1473-1700

 

Literature Online

Literature Online  Kan man søke over 350,000 i fulltekster av poesi, drama og prosa, fra Anglosaksisk tid til i dag. Her finner du 400 Penguin Classics i komplette utgaver med introduksjoner. Det finnes en rekke referanseverk innenfor litteraturteori, litteraturhistorie og biografier over 6300 forfattere. Man kan også søke i litteraturkritikk fra store databaser som Moderen Language Assosciation og ABELL. Man finner 427 tidskrift søkbare i fulltekst. I tillegg finnes en rekke lyd og videoopptak.

Internasjonale universitetsbibliotek

Nasjonalbiblioteket i Norge
British Library - Nasjonalbiblioteket i England
Library of Congress - Nasjonalbiblioteket i USA
Bodleian library - Universitetsbiblioteket i Oxford
Cambridge University Library 
Harvard University Library
Universitetsbiblioteket i Oslo
København Universitetsbibliotek
Yale University Library
Art Library Stanford

Akademisk skriving

Bøker om akademisk skriving

Det finnes et enormt utvalg av bøker som gir råd og tips til hvordan man enten som student eller forsker kan bedre sin akademiske skrivestil eller skriving generelt. Et enkelt søk i oria på akademisk skriving gir over treff på 400 bøker (treffliste i Oria). Disse varierer i innhold fra bøker om hvordan best sette opp rutiner for skriving i hverdagen, til bøker som eksplisitt omhandler akademisk stil og ordlegging. Det finnes gode, men noe utdaterte klassikerere, fagspesifikke og nyere, mer pedagogiske oppdaterte.

Klassikerere

Umberto Eco, How to write a thesis, MIT press, 1977, (Elektronisk tilgang fra Oria)

Akademisk språk og stilistikk

Helen Sword, Stylish academic writing, Harvard University Press, 2012 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Helen Sword, The writer's diet, Auckland University Press, 2015 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Moderne klassikerere

Helen Sword, Air and Light and Time and Space : How Successful Academics Write, Harvard University Press, 2017 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Lynn Nygaard, Writing your master's thesis : from A to Zen, SAGE Publications, 2017, (Tilgjengelig på biblioteket)

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, Fagbokforlaget, 2006 (Tilgjengelig på biblioteket)

Referansestiler

En referansestil er et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere informasjon om kildene du bruker. Typisk beskriver en stil hvordan du gjengir informasjon om forfatter, årstall, tittel og sidetall. Det finnes mange ulike stiler for hvordan man henviser fra tekst til litteraturliste. Dette kan for eksempel være stiler som i teksten oppgir forfatter-årstall, fotnoter eller et nummer på referansen. Hvilken stil du skal bruke er avhengig av faget du studerer. Dette må du avklare med din veileder. (Hentet Nettressursen Søk og skriv.no)

De mest brukte stilene innenfor humaniora er:

The Chicago Manual of Style

MLA (Modern Language Association) - Online Writing Lab (Purdue University)

MHRA (Modern Humanities Research Association)

Søk og Skriv

Tidsskrift

Elektroniske tidskrift kan søkes opp i vår søkemotor Oria.no.

Atekst/Retriver - Norske og svenske tidsskriftsartikler (aviser)
Norart - norske og nordiske tidsskriftsartikler fra Nasjonalbiblioteket
Idunn - Nordiske tidskrift
Svenske  -  Danske tidsskriftartikler
NB-Digital (Velg aviser) - Liste over digitaliserte aviser (Kun begrenset utvalg tilgjengelig utenfor biblioteket)

Sentrale tidsskrift for teatervitenskap

Nordic Theatre Studies
Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift (kun trykt)
Theatre Research International Cambridge University Press
New Theatre Quarterly Cambridge University Press
Research in Drama Education
Performance research

Litteratur

Literature Online

Literature Online  Kan man søke over 350,000 i fulltekster av poesi, drama og prosa, fra Anglosaksisk tid til i dag. Her finner du 400 Penguin Classics i komplette utgaver med introduksjoner. Det finnes en rekke referanseverk innenfor litteraturteori, litteraturhistorie og biografier over 6300 forfattere. Man kan også søke i litteraturkritikk fra store databaser som Moderen Language Assosciation og ABELL. Man finner 427 tidskrift søkbare i fulltekst. I tillegg finnes en rekke lyd og videoopptak.

JSTOR - Tidsskriftsdatabase
MLA International Bibliography
Oxford Reference - Referansebøker i litteratur
The Literary Encyclopedia

 

Veiledning

Står du fast i biblioteksrelaterte spørsmål, kan du gjerne bestille tid til personlig veiledning ('Bestill en veiledningstime'). Forskergrupper eller andre med behov for oppdatering kan kontakte meg på adressen nederst på siden for en avtale. Vi kommer gjerne på besøk og orienterer.