Home
Social Insurance and labour economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Katrine Løken argumenterer for økt barnehageopptak

Førsteamanuensis Katrine Løken, Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi, argumenterer for at barnehageopptaket bør revideres. Familiepolitikk er en av Høyresidens kjernesaker, og den nye regjeringen har allerede annonsert at de vil redusere fedrekvoten og øke kontantstøtten, men hva med barnehageopptaket?

Sju barn med fargerike klær ligger med hodene mot hverandre
Photo:
Colourbox

Main content

I et innlegg i Dagens Næringsliv argumenterer Katrine Løken for at barnehageopptaket bør økes fra ett opptak i året til to. Når det er ett opptak, slik det er i dag, må gjerne en forelder være lenger i permisjon. «Den ekstra kostnaden ved flere opptak kan spares inn ved økte skatteinntekter og redusert kontanstøtteutbetalinger», skriver Løken.

At barn stimuleres både sosialt og kognitivt ved å starte tidlig i barnehage er andre argument for at barn skal kunne begynne i barnehagen rundt ettårsalderen, hvis de er klare for det. Fordelene veier opp for kostnadene ved økt barnehagekostnad, så den nye regjeringen burde prioritere minst to barnehageopptak i året.