Home

Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Helse- miljø og sikkerhet (HMS) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

colourbox5674263.jpg

visualisering av elementene innen risk management
Photo:
Colourbox


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har som overordnet mål å drive forskning, utdanning og formidling av forskningsresultater på et høyt faglig nivå. Fakultetet anser et godt og sikkert arbeidsmiljø som en viktig innsatsfaktor for å nå disse målene. Fakultetet skal ha god HMS-kompetanse og tydelig organisering av HMS-arbeidet. Arbeidsmiljøet ved fakultetet skal være:

  • trygt og godt slik at ansatte og studenter kan yte sitt beste
  • slik at ansatte og studenter viser hverandre gjensidig respekt
  • inkluderende og preget av åpenhet, vennlighet, høftlighet og god samarbeidsvilje
  • slik at den enkelte gis muligheter for videreutvikling og kompetanseheving