Home

Research Group for Pregnancy, Fetal Development and Birth

Main content

Forskningsgruppe for svangerskap, fosterutvikling og fødsel

Vårt mål er å utvide vår felles kunnskap og forståelse av graviditet, liv in utero og fødsel, gjennom kliniske og epidemiologiske studier.

I) Registerbaserte studier som bruker lenkede data fra Medisinsk fødselsregister i Norge (MBRN) og en rekke nasjonale og regionale registre og kohorter for å vurdere perinatale utfall, mors kort- og langtidsutfall og effekter av svangerskap og fødsel, inkludert svangerskapsforgiftning, prematur fødsel, fødselsvekt, plager i morkaken og ledningen etc.

II) Kliniske studier av fosterfysiologi fokuserer på fosterets vekst, sirkulasjon og utvikling. Ultralyd- og dopplermetoder, EKG, biokjemi og biomarkører brukes for å avsløre populasjonsvariasjon, sykdomsmønstre og fosterets opprinnelse til voksnes helse og sykdom.

III) Bergen Obstetric Biobank (BOB) er en generell forskningsbiobank lokalisert på Kvinneklinikken i Bergen med formål å samle inn og lagre biologisk materiale til forskningsprosjekter som omhandler svangerskap og fødsel. Dette inkluderer studier av årsaker, prognostiske faktorer, miljøfaktorer, behandling og forebygging av uønskede svangerskapsutfall. Materiale som er samlet inn er spyttprøver, blodprøver, urinprøver, hår, negler og vevsbiter fra morkake og navlesnor. Deltakerne er samtykkekompetente kvinner, deres partnere og barn som er inkludert i følgende REK godkjente studier ved Kvinneklinikken (og barneklinikken) - BabyPep, Conimpreg og DiaDoppler.