Home
Research and Science Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Våre pedagogiske opplegg tilrettelagt for ungdomstrinnet tar alle utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Oppleggene bruker forskjellige arbeidsmetoder metoder og virkemidler, for å stimulere barns ulike måter å lære på. Elever skal ikke være passive under et besøk hos Universitetsmuseet, men aktive i sin egen læring.

I våre forskjellige undervisningsopplegg legges det stor vekt på at elevene skal få en forståelse for hvordan kunnskap skapes.

<Alle skoletilbud