Home
Centre for Pharmacy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Farmasøytisk Fagutvalg

Farmasøytisk Fagutvalg er en studentrådorganisasjon for farmasistudenter ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Farmasøytisk fagutvalg 2018
FFU 2018, Inga Elise Tollan Sommer, Jenny Ihle og Dan Filip Blindheim var ikke tilstede når bildet ble tatt.
Photo:
FFU

Vi arbeider blant annet med å kvalitetssikre undervisningen og utdanningen, gjøre studiehverdagen bedre for studentene og arrangere faglige møter og seminarer som supplerer pensum med eksterne foredragsholdere. Vi er også studentenes talerør i faglige spørsmål og holder en løpende dialog med studenter og representerer dem i de ulike organene ved fakultetet som Studentutvalget (MEDSU) og Programutvalget for Farmasi (PUF).

Farmasøytisk Fagutvalg består av følgende medlemmer (2019/2020):

Leder:
Marie Benedicte Løken (kull 2017)

Nestleder:
Haakon Gravanti Rosland (kull 2016)

Økonomiansvarlig:
Janani Gowree (kull 2016)

Sekretær:
Andreas Eikefjord Standal (kull 2019)

PU-representanter:
Cathrine Aabel Lia (kull 2015)
Inga Elise T. Sommer (kull 2017)

Styremedlemmer:
Noah Erchinger (kull 2016)
Nora Tvedten (kull 2018)
Astrid Leinebø Gamlem (kull 2015)
Marthe Svenning (kull 2015)
Maren Iversen (kull 2019)
Hedda Kleppe (kull 2019)
Heidi Eikeland (kull 2018)
 

Farmasøytisk Fagutvalg kontaktes på epost: fagutvalg@farm.uib.no


Tillitsvalgte:
Kull 2015 - Cathrine Aabel Lia
Kull 2016 - Haakon Berg Rosland
Kull 2017 - Marie Benedicte Løken
Kull 2018 - Nora Tvedten
Kull 2019 - Andreas Eikefjord Standal

Generica, 2018/2019:
Leder: Haakon Gravanti Rosland (kull 2016)
Nestleder: Marie Benedicte Løken (kull 2017)
Sekretær: Torbjørn Nygård (kull 2016)
Økonimiansvarlig: Hans Kristian Wigmostad (kull 2016)
Kommunikasjonsansvarlig: Inger-Lise Fleisje (kull 2017), Markus Jespersen Waage (kull 2017)
Bookingansvarlig: Gro Haugseng (kull 2017)
NoPSA: Ole-Morten Løvlie Morvik (kull 2016)
Styremedlemmer: Marlen Stalheim (kull 2016), Gosia Szymczak (kull 2016)