Home
Global and development-related research

News archive for Global and development-related research

Mens unge personer med parasittiske ormer har fire ganger så høy risiko for å utvikle allergier, er den eldre generasjon upåvirket. Ormene kan være nøkkelen til å forstå allergieksplosjonen de siste tiårene, mener professor Cecilie Svanes.
UiB-professor har ledet ekspertgruppe bak rapporten som undersøker hvordan havet kan bidra til å løse den globale etterspørselen etter mat.