Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Seksjon internasjonalt samarbeid

Main content

Arbeidsfelt omfatter:

Internasjonalisering:

  • Samarbeid med universiteter og høyskoler, instituttsektor, helsesektor og offentlig forvaltning 
  • Tverrfaglige- og fakultære forskningssatsinger
  • Oppfølging av internasjonale samarbeidspartnere og samarbeidsland 
  • Ivareta og koordinere universitetets medlemskap og deltakelse i nettverk, organisasjoner og sentre
  • Bistå og gi råd til universitetets ledelse når det gjelder internasjonalisering og internasjonalt samarbeid 
  • Administrere og forvalte universitetets generelle samarbeidsavtaler
  • Sikre universitetets deltakelse i internasjonale programmer

For nærmere informasjon, ta kontakt med en av våre medarbeidere.