Home

Division of Research Administration

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Finansiering

Forskningsadministrativ avdeling bistår institutt, forskergrupper og enkeltforskere med rådgiving om nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

UiBs strategi slår fast at skal Universitetet i Bergen nå målet om å holde høy internasjonal faglig kvalitet, må både ambisjonene om og evnen til å oppnå mer ekstern finansiering styrkes. Kvalitet i forskning synliggjøres også gjennom forskningsmiljøenes evne til å konkurrere om ekstern finansiering, rekruttere nye medarbeidere og å vinne priser. 

De viktigste kildene for ekstern finansiering er ulike EU-midler og midler fra Norges forskningsråd. I tillegg finnes en hel mengde andre mindre programmer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.