Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SPIRE - Såkornsmidler

SPIRE - Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Main content

Strategisk program for forskningssamarbeid (SPIRE) har som mål å støtte opp om Universitetet i Bergens strategi og handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022. 

 

Det vil ikke lyses ut SPIRE-midler for 2023.

 

Rapportering
Alle søkere som har mottatt SPIRE midler i 2022 er pliktig til å levere en sluttrapport innen 31. januar året etter tildeling. Rapporten skal være kort (maksimum 2 sider) og inneholde en oppsummering av resultater og nytte av prosjektet. Planlagte/leverte søknader skal omtales i sluttrapporten. Sluttrapportene samles ved hvert fakultet og sendes i ePhorte til Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Det er laget en standard SPIRE rapport til bruk for dette formålet.