Home
International_old

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Tysk-norsk studiesenter i Kiel

Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) gir økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter innen forsking og utanning, blant annet gjennom utlysing av "såkornmidler".

Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, NTNU Trondheim, Norsk Handelshøyskole (NHH) og Christian-Albrechts Universität i Kiel (CAU).

DNSZ lyser årlig ut Såkornmidler som en insentivordning for å fremme samarbeide mellom norske og tyske forskere ved studiesenterets medlemsinstitusjoner.

Det kan søkes om støtte til aktiviteter som identifiserer og starter samarbeidsprosjekter innen forskning og utdanning mellom forskningsgrupper fra minst et norsk partneruniversitet og Universitetet i Kiel (CAU). Såkornmidler kan tildeles reiser, workshops og symposier, og da særlig til denne type faglige aktiviteter og arrangementer som skal avholdes i Bergen i tiden 19-21 mai 2016 i forbindelse med feiringen av 30-års jubileumet for Det tysk-norske studiesenteret.

Se utlysingstekst for 2016 og søknadsskjema for mer informasjon.