Home
Financial Services

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Informasjon for leverandører

Universitetet i Bergen kjøper varer og tjenester for nær 1 mrd kroner i året. Anskaffelsene er en nødvendig forutsetning for driften av UiB.

Hovedmålet for anskaffelsesvirksomheten ved Universitetet i Bergen er å bidra til de primære målene – undervisning, forskning og formidling. Det er videre et mål å sikre at enhetene oppnår optimale anskaffelser med hensyn til kostnader, kvalitet og brukeropplevelser, og at dette skjer innenfor rammene av lov og forskrift. Aktiv leverandørutvikling er ett av flere virkemidler for å nå dette hovedmålet.

Universitetet i Bergen har nedfelt i gjeldende strategiplan for anskaffelsesområdet at vi skal være en profesjonell kunde som sikrer grunnleggende verdier som forutsigbarhet, likebehandling og høy forretningsetisk standard. Som en stor og viktig offentlig institusjon har også UiB et ansvar for å drive en aktiv leverandørutvikling både for eget beste og til fordel for andre offentlige institusjoner.

Tilbud leveres elektronisk. UiB har fått nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i mai 2018. I en overgangsperiode vil tilbud leveres enten i gammel KGV (Amesto Avantra) eller ny KGV (Visma TendSign).

Brosjyren "Slik handler du med UiB" gir nærmere informasjon om både hva vi forventer og hva vi kan tilby våre leverandører.

En guide til målrettet samarbeid ->