Home
Arts and Gardens

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Metropolis

Pipen på Studentsenteret er en skulptur. Arne Vinje Gunneruds Metropolis (også kalt Byen) står på bakkeplan ved siden av bygningsmassen. Pipen var i utgangspunktet ni meter høy, og med utsmykkingen er den hele 17 meter: En storby i miniatyr.

Next
Arne Vinje Gunnerud: Metropolis (Byen), 1974.
Arne Vinje Gunnerud: Metropolis (Byen), 1974.
Photo:
Alf Edgar Andresen
1/4
Arne Vinje Gunnerud: Metropolis (Byen), 1974.
Arne Vinje Gunnerud: Metropolis (Byen), 1974.
Photo:
Alf Edgar Andresen
2/4
Arne Vinje Gunnerud: Metropolis (Byen), 1974.
Arne Vinje Gunnerud: Metropolis (Byen), 1974.
Photo:
Alf Edgar Andresen
3/4
Arne Vinje Gunnerud: Metropolis (Byen), 1974. Sett fra Parkveien.
Arne Vinje Gunnerud: Metropolis (Byen), 1974. Sett fra Parkveien.
Photo:
Alf Edgar Andresen
4/4
Previous

Main content

Skulpturen består av en rekke smale betongblokker i ulike høyder. Tittelen og utformingen leder tankene til skylines som man kan se i Chicago, Shanghai og Dubai. Legg merke til pipen neste gang du går opp trappen til plassen på baksiden av Studentsenteret, eller går mot senteret fra SV-biblioteket. Uansett hvilken retning man kommer fra, står Metropolis som en selvstendig storby i miniatyr, ragende mot horisonten.

Bergen har retningslinjer for hvor høyt man kan bygge i sentrum, og blir aldri noen skyskraperby. Gunneruds pipe kan være et forsøk på å tilføre byen noen av disse kvalitetene i modellform. Særlig når pipen sender ut hvit røyk blir virkningen effektfull. Gunnerud sa selv at han betonte det ornamentale i skulpturen, som motvekt til det statiske. Tittelen gir også en assosiasjon til filmen Metropolis fra 1926, en dystopisk fremstidsvisjon. 

Skulptøren Arne Vinje Gunnerud (1930-2007) arbeidet mye med myter, sagn og eventyr, og var inspirert av afrikanske og kinesiske kunstuttrykk. Han var en anerkjent skulptør, ble ridder av St. Olavs orden i 2001, og mottok Ingeborg og Per Palle Storms ærespris i 2005. Gunnerud var representant for Norge ved Biennalen i Sao Paulo i 1969. Han har laget skulpturen Solen IV som gis til mottagerne av Aust-Agder fylkes kulturpris, og fikk selv tildelt prisen i 1975. I 1978 var han Festspillutstiller i Bergen.            

http://snl.no/.nbl_biografi/Arne_Vinje_Gunnerud/utdypning

NORA SØRENSEN VAAGE