Home
Bergen Summer Research School

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bergen sommer-forskerskole

Mange åpne forelesninger ved Bergen sommer-forskerskole 2014

Årets sommer-forskerskole presenterer et tett program med forelesninger som er åpne for alle interesserte.

Professor Olivier De Schutter
Olivier De Schutter, the UN Special Rapporteur on the right to food.
Photo:
Oxford Amnesty Lectures

Main content

Sommer-forskerskolens plenumsforelesninger er møtepunkt for deltakerne ved de ulike doktorgradskursene. Profilerte foredragsholdere vil ta for seg ulike temaer knyttet til styresett og globale utfordringer. Disse forelesningene er åpne for publikum.

Årets hovedtaler er Olivier De Shutter, FNs spesialrapportør for retten til mat. Han tar opp tråden fra fjorårets sommer-forskerskole og vil snakke om globale utfordringer knyttet til mat. Et annet høydepunkt er foredraget til Rafto-prisvinner og klimaaktivist Nnimmo Bassey fra Nigeria. Han vil ta for seg klimaendringer og klimarettferdighet.

Det vil også bli presentasjoner om forholdet mellom vitenskap og politikk, kriminalisering og regulering av abort, hvordan sosial organisering kan bidra til å løse globale utfordringer, regulering av småskala-fiske, kvinners rettigheter i India, samt kulturelle rettigheter i det globale Nord og Sør.

I tillegg blir det paneldebatter med eksperter på klima, miljø, naturressurser og fattigdom.

Ta en titt på kalenderen nedenfor.

Alle foredrag og paneldebatter holdes på engelsk.

Velkommen til årets åpne forelesninger ved Bergen sommer-forskerskole!