Home
Transforming Climate Knowledge with and for Society (TRACKS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Partnere og rådgivende panel

Under finner du en oversikt over TRACKS' partnere og rådgivende panel.

Main content

Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen (SVT)

Senter for vitenskapsteori (SVT) er en tverrfaglig og interfakultær enhet ved UiB med ansvar for forskning på, utdanning i og formidling av vitenskapsteori.

Prosjektkoordinator

Prof. Matthias Kaiser (Principle Investigator)
matthias.kaiser@svt.uib.no

Dr. Scott Bremer (Project Manager)
scott.bremer@svt.uib.no

Dr. Anne Blanchard
anne.blanchard@svt.uib.no

Uni Klima ved Uni Research

Uni Research AS er et nonprofit forskningsselskap som driver klimaforskning gjennom sin Uni Klima avdeling. Uni Klima deltar i pågående aktiviteter og forskningsprosjekt som berører klima både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Aktivitetene inkluderer produksjon av klimakunnskap som kan brukes i beslutningsprosesser på aktuelle nivå, Uni Klima vil bruke denne ekspertisen i TRACKS. Uni Klima har tidligere erfaringer fra Bangladesh (inkludert feltarbeid og klimaanalyser ) i et prosjekt sammen med BCAS som var finansiert av Norges Forskningsråd. Dette er også erfaringer Uni Klima vil ta med seg inn i TRACKS prosjektet.

Følgende personer fra Uni Klima vil være involvert i TRACKS-prosjektet:

Mr. Mathew Reeve - Forsker - Mathew.Reeve@uni.no

Dr. Bhuwan Bhatt - Forsker

Dr. Thomas Toniazzo - Forsker - Thomas.Toniazzo@uni.no

Dr. Odd Helge Otterå - Odd.Ottera@uni.no

Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen (GFI)

Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen er det største instituttet i fysisk meteorologi og klimatologi i Norge. GFI er ledende innen både observasjons- og modelleringsstudier, og vil bidra med viktig infrastruktur for forskning i TRACKS-prosjektet.

Førsteamanuensis Thomas Spengler vil bruke noe av sin forskningstid til TRACKS (Thomas.Spengler@gfi.uib.no).

Uni Rokkansenteret (Rokkan)

Uni Research Rokkansenteret er et tverrfaglig forskningssenter innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning. Senteret fokuserer på klimaspørsmål i et samfunnsfaglig perspektiv og vil bidra med ekspertise innen styringsstrategier på flere nivå i utformingen av klimapolitikk, samt ekspertise i statvitenskap.

Dr. Endre Tvinnerheim forsker på deltid i TRACKS-prosjektet. (Endre.Tvinnereim@uni.no).

Department of Aquaculture at the Bangladesh Agricultural University, Mymensingh (BAU)

BAU er det ledende universitetet for landbruksforskning, utdanning og utvikling i Bangladesh. BAU vil bidra i TRACKS-prosjektet med å evaluere innvirkningen klimavariasjon har på jordbruket i nordøst Bangladesh, og med sin ekspertise innen tilnærminger til forskning som inkluderer et innbygger perspektiv med lokale "eksperter" slik det er beskrevet i delprosjekt 3.

Følgende personer fra  Bangladesh Agricultural University er involvert i TRACKS:

Prof. Dr. Mohammad Mahfujul Haque (Ripon) - Forsker (mmhaque1974@yahoo.com)

Mr. Rony - Forskningsassistent

Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS), Dhaka

BCAS er et uavhengig forskningsinstitutt som påtar seg oppdragsforskning på lokalt og nasjonalt nivå innen bærekraftig utvikling. BCAS vil bidra i TRACKS-prosjektet med sin ekspertise på kvalitative undersøkelser i stor skala i hele Bangladesh.

Følgende personer fra BCAS vil være involvert i TRACKS prosjektet:

Dr. Abu Syed - seniorforsker (Abu.syed@bcas.net)

Mr. Sunbeam Rahman - forsker (sunbeam.rahman@bcas.net)

Mr Nabir Mamnun - forsker (nabir.mamnun@gmail.com)

Dr. Atiq Rahman (Atiq.rahman@bcas.net)

Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Dhaka

BUET er et av de mest prestisjetunge universitetene innen vitenskap i Bangladesh. TRACKS vil samarbeide med 'the Institute for Water and Flood' som har ekspertise innen numeriske modeller og dataanalyser relatert til monsuner. TRACKS-prosjektet vil tilsette en ny PhD-student (september 2014), som vil bli veiledet av  Prof. Saiful Islam.

University of Hawaii (UH) i Honolulu, USA

UH er et høyt anerkjent senter innen tropisk meteorologi. TRACKS vil samarbeide med eksperter innen monsun- og tropisk konveksjon for å øke kunnskapen om klimatologi i Bangladesh.

Følgende personer fra UH vil være involvert i TRACKS:

Prof. Bin Wang

Prof. Pao-Shin Chu

Rådgivende panel

Dr. Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning, Norge

Dr. Heather Lazrus, National Center for Atmospheric Research in the United States

Prof. Frode Stordal, Institutt for geofag ved UiO, Norge

Prof. Michael Reeder, School of Mathematical Sciences ved Monash University i Australia

Lucy Faulkner, selvstendig konsulent: Climate Change, Sustainable Development Adaptation M&E