Home
The Grieg Academy – Department of Music

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

10 år med jazzstudier i Bergen

Ti år er gått siden fire unge, håpefulle jazzstudenter i august 2004 gjorde sin entre på Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen. Gjennom de ti årene har utdanningen utviklet seg til at jazzstudenter i dag kan få en full fireårig bachelorutdanning med fordypning i jazzutøving. Jazzstudiet er også blant de mest attraktive. Årlig konkurrerer over 100 søkere om 6-7 studieplasser. Fire faste lærere og en rekke timelærer fra utøvermiljøet i Bergen underviser i dag på studiet.

Next
Første kull på jazzstudiet
Første kull på jazzstudiet: Mari Brunvoll, Øyvind Skarbø og Alexander Grieg spiller konsert i Grieghallen sammen med Arne Torvik (som ikke kom med på bildet).
1/7
Samspill
Aasmund Weltzien, Morten Kvam, Øyvind Hegg-Lunde og Stein Urheim (2005-kullet) i samspill med Kevin Dean og Steinar Sætre.
Photo:
Per Arne Lindvik
2/7
Gibbet på Nattjazz i 2007
Bandet "Gibbet" på Nattjazz i 2007. bestående av Ole Fredrik Nordby, Øyvind Hegg-Lunde og Aleksander Lyng Gifstad.
3/7
Machine Birds
Marte Eberson og Maria Skranes dannet i 2009 - mens de begge var studenter på jazzstudiet - elektronikapopbandet Machine Birds, som var et populært innslag på mange av landets musikkfestivaler.
Photo:
Fred Johnny
4/7
Storbandprosjekt med Knut Kristiansen
Storbandprosjekt på Verftet med Knut Kristiansen som lærer og bandleder, april 2010.
Photo:
Steinar Sætre
5/7
Lærerbandet Living Space på Nattjazz
Living Space på Nattjazz 2014 med lærerne Eivind Austad, Kjetil Møster, Magne Thormodsæter og Frank Jakobsen.
6/7
Liberty Pop
Liberty Pop med noen av dagens studenter: Petter Asbjørnsen, Tancred Heyerdahl Husø, Arnfinn Gursli Langesæter, Jonas Flemsæter Hamre og Cato Furdahl Lyngholm.
7/7
Previous

Main content

Historikken til det lokale jazzstudiet startet med at Griegakademiet i 2002 satte ned en gruppe for å utrede jazzutdanning. Gruppen bestod av Stein Bakke, Knut Kristiansen og Steinar Sætre, som også ledet utredningen og koordinerte jazzstudiet de første årene. Lærerkreftene har stort sett vært lokalt baserte profesjonelle jazzutøvere. Fra januar 2013 har Eivind Austad, Magne Thormodsæter og Thomas Dahl, som alle har vært med å drive studiet siden 2004, fått faste stillinger i jazzfag.

 

Tett samarbeid med det organiserte jazzlivet i regionen har vært en viktig faktor for jazzstudiet, hvor vi har hatt Vestnorsk Jazzsenter, Bergen Jazzforum og Nattjazz helt fra starten. I dag innebefatter dette samarbeidet blant annet at studenter hvert år får ha sine eksamenskonserter som en del av Nattjazz-programmet. I tillegg har studentene tilbud om gjøre konserter sammen med etablerte jazzmusikere.  Dette organiseres i en egen GIG-akademikonsertserie, hvor studentene har samarbeidet med musikere som Jon Eberson, Jon Pål Inderberg, Dag Arnesen, Kjetil Møster, Petter Wettre, Håvard, Wiik, Frank Jakobsen og Erlend Slettevoll.

 

Studiemiljøet har også en sterk internasjonal orientering, og navn som blant annet Jack DeJohnette, Steve Swallow, Kevin Dean, Jerry Bergonzi, Adam Nussbaum, Ellen Rowe, Mike Westbrook, Shannon Powell, Andy Sheppard og  Marc Ducret har alle vært innom og undervist. I tillegg organiserer miljøet jevnlige studiereiser til USA -  først til New York, senere til New Orleans, hvor studenter og lærere reiser for tredje gang i høst. I forbindelse med studiereisene organiseres mesterklasser med lokale lærere, og studentene har i løpet av disse møtt og arbeidet med internasjonale kapasiteter som Kenny Barron, Carl Allen, Shannon Powell, Evan Christopher, Roland Guerin og Donald Harrison. Som følge av den kontakten instituttet har med New Orleans har Griegakademiet fra og med studieåret 2014/15 fått i stand en egen avtale for studentutveksling mellom jazzstudiene ved Loyola University og Universitetet i Bergen.

 

Studentene som kommer fra jazzstudiet i Bergen viser godt igjen i musikkmiljøet nasjonalt. Innen jazzgenren er Mari Brunvoll, Stein Urheim og Øyvind Skarbø noen av de som viser godt igjen – både på scenen og i cd-produksjon. The Voice-vinner Martin Halla er eksponent for de som har gjort seg bemerket innen pop/rock. Tidligere og nåværende studenter er også å finne igjen i band som Highasakite, Machine Birds, Chili Vanilla, Atlanter og Fagernes Yacht Club. Noen av de mange innspillingene våre studenter har gjort finnes på denne Spotify-listen.