Home
Strategy 2016-2022

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Vi må bygge videre på det vi er gode på!

Prosessen for utarbeidelse av ny strategi for MN-fakultetet er igang, og torsdag 27. november holdt dekanatet allmøte for ansatte og studenter.

Allmøte
Innlegg fra salen: Grunnforskningen er bærebjelken i alt vi gjør.
Photo:
Kristine Breivik

Main content

Det var godt oppmøte på gårsdagen allmøte, og de ca. 70 fremmøtte fikk høre prodekanene beskrive nåsituasjonen ved fakultetet, arbeidsgruppelederne for to energigrupper presentere nylig innleverte rapporter, og at fakultetet ble utfordret på fraværet av offensivt, merkevarefokusert rekrutteringsarbeid på web og i sosiale medier, fokus på de gode forskningsprestasjonene og incentiver for studiekvalitetsutviklingsarbeid.

 

Dekanen Helge K. Dahle avrundet med å presentere sine tanker rundt strategiarbeidet og hvordan prosessen vil bli, og oppfordret både studenter og ansatte om å engasjere seg for å få frem på hva og hvordan MN-fakultetet skal satse i kommende periode. I følge Dahle er det viktig at vi får på plass en offensiv og konkret plan, med operasjonelle mål og tiltak som kan danne grunnlag for å gjøre de viktige prioriteringer fremover.

 

Sammen med instituttledergruppen vil fakultetsledelsen blant annet arbeide med følgende tema, som skal inngå i det endelige utkastet som vil bli lagt frem for fakultetsstyret i juni 2015:

  • Konsolidere og utvikle strategiske satsingsområder
  • Økt fokus på teknologi og innovasjon
  • Studiekvalitet, rekruttering og nye utdanningsformer
  • Infrastruktur og arealutvikling
  • Strategi for senter, klynger og samhandling med eksterne aktører
  • Grunnleggende forskning i nye tider – grunnforskningen ved MN
  • Kulturbygging
  • Organisasjonsutvikling
  • Skape strategisk handlingsrom
  • MNT-fakultetet