Home
Bergen Multiple Sclerosis Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Stor forskjell i behandlingen av MS-pasienter

For få MS-pasienter får den behandlingen de burde ha, og det er store behandlingsforskjeller i ulike deler av landet, ifølge en ny studie ledet av professor Kjell-Morten Myhr.

illustration of myelin deterioration
illustration of myelin deterioration
Photo:
www.colourbox.no

Main content

Kan hindre anfall ved atakkpreget MS

Den vanligste varianten av MS har et svært svingende forløp hvor pasienten blir syk i en periode for deretter å bli mye bedre og kanskje helt bra i en periode. Deretter kan det komme nye anfall med jevne og ujevne mellomrom – ofte omtalt som attakkpreget MS.

Disse MS-pasientene har nytte av behandling som demper immunsystemet og hindrer nye anfall.

For lav andel får immunbehandling

I studien har vi beregnet behandlingsfrekvensen, altså hvor stor andel av MS-pasientene i Norge som får denne typen immunbehandling. Beregningene er gjort på bakgrunn av data fra Norsk pasientregister (NPR) fra 2013.

Resultatene viser at det nasjonalt er 38 prosent av alle MS-pasientene som får slik behandling.

Med forbehold om feilregistreringer i NPR, er dette er for lavt, mener professor Kjell-Morten Myhr  som tirsdag presentert studien under Nevrodagene i Oslo.

Les mer her i artikkel i abc nyheter.