Home
Centre for Pharmacy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nye stipendiater til Senter for farmasi

Farmakologi og galenisk farmasi får Helse Vest stipendiater

Kun 63 av 308 innsendte søknader fikk støtte ved årets Helse Vest tildelinger - 2 av disse var fra Senter for farmasi.

Helse Vest logo

Main content

Årets tildelinger fra Helse Vest var gode nyheter for Senter for Farmasi - både professor Lars Herfindal (farmakologi) og professor Emmet McCormack (galenisk farmasi) fikk innvilget søknader om stipendiatmidler. Herfindals nye stipendiat heter Ronja Bjørnstad og skal arbeide på prosjektet: "Multifunctional anti-cancer nanocarriers to improve therapy and reduce cardiotoxicity". 

 

En måte å unngå negative bivirkninger forbundet med bruk av kraftig kjemoterapi er ved hjelp av nano-bærere. Disse nanopartiklene er små (30-200nm) legemiddelbærere som kan forbedre behandlingseffekt ved å modifisere legemiddelabsorpsjon, redusere metabolisme, forlenge biologisk halveringstid, og å redusere toksisitet. En unik egenskap med nano-bærere med hensyn til kreftbehandling er deres evne til å akkumulere i kreftvev, antagelig på grunn av lekkasje i blodkar og mangel på lymfedrenasje (forbedret permeabilitet og retensjonseffekten EPR).

"I dette prosjektet ønsker vi å utvikle multifunksjonelle anti-cancer nanobærere for å bedre behandlingen og redusere cytotoksisitet. I) Jeg vil undersøke hvordan manipulering av endotelial av tumoren kan øke nanopartikkel akkumulering. II) Vi ønsker å utvikle multifunksjonelle liposomer som inneholder stoffer med cardio-beskyttende egenskaper. III) Til slutt vil vi forsøke å nedregulere uttrykking av faktorer sentrale i behandlingsresistens i AML ved bruk av nano-bærere med siRNA." forteller Ronja. 

McCormacks stipendiat heter Ragnhild Haugse og er allerede kjent på Senter for farmasi der hun har en 20 % stilling som underviser i galenisk farmasi. Prosjekttittel er “Innovative microbubble formulation for targeted drug-delivery using sonoporation”.

Prosjektet er knytt til galenisk farmasi på Universitetet i Bergen, og har Spiros Kotopoulis som medveileder. Ragnhild begynte å arbeide med dette i en D-stilling, og denne var avgjørende for at hun både har kommet inn i forskningsmiljøet og for å legge eit grunnlag for søknaden. Prosjektet passer også veldig bra saman med undervisning i galenisk farmasi på Universitetet i Bergen, som startet denne høsten.

Ragnhild forteller om prosjektet:

"Hovedmålet med dette prosjektet er å optimalisere «sonoporation»-behandling og utvikle ei ny formulering til dette føremålet. «Sonoporation», eller sonoporering, er eit fenomen som skjer ved når mikrobobler vert kombinert med ultralydbehandling. Da dannar det seg små forbigåande porer i cellemembran i nærliggande celler. Denne behandling kan brukast til å auke både ekstravasjon og cellulært opptak av legemiddel, og ved å bruke dette i svulstar så ynskjer me å målrette og betre effekten av cellegift. 

 Det er gjort ein pilot studie (klinisk) på forskningsposten i Bergen, der pasientar med bukspyttkjertelkreft har fått mikroboble kontrastmiddel og cellegift intravenøst samtidig med at svulsten vart behandla med ultralyd. Pasientane som deltok i studien hadde signifikant lenger overlevelse! Eit mål i mitt prosjekt er å utvikle ei mikroboble formulering som er optimalisert for «sonoporation» og som fungerer som bærer-partikkel for cellegift. Ein slik formulering vil også kunne redusere biverknadane knytt til cellegiftbehandling fordi bæraren vert aktivert av ultralyd og frigir cellegift kun i svulst. Vidare er det ei målsetning å finne ut meir om virkningsmekanismen for behandling med «sonoporation».

 

Vi ønsker nye stipendiater velkommen og gratulerer veiledere!