Home
Center for Medical Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Enhet for læring (EFL) har som hovedoppgave å bidra til best mulig læringsvilkår for studentene ved Det medisinske fakultet gjennom målrettet kompetansebygging blant undervisningspersonalet, pedagogisk rådgivning og deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Å undervise krever solid fagkompetanse, men også kunnskap om læring og pedagogiske ferdigheter. Enhet for læring tar i bruk ulike virkemidler for å styrke den pedagogiske kompetansen blant personalet ved MED. Vi arrangerer kurs og seminarer med ulike tema, utforming av veildere og annet skriftlig materiale, deltar i utviklingsprosjekter ved instituttene og tilbyr også veiledning til enkeltansatte og/eller grupper av ansatte.