Home

 

-Administrative coordinator for the PhD-programme, Department of Geography and Department of Social Anthropology

 

-Coordinator for the Nationa Research School in Social Anthropology.

 

-Administrative support for the master programme in System Dynamics

 

-Administrative support for the Erasmus Mundus master programme in System Dynamics

 

-Contact person for visiting guest researchers, Department of Geography

 

-Contact person for Post Doctors, Department of Geography and Department of Social Anthropology

 

-Secretary to the Departmental Research Committee, Department of Geography

 

Report
  • 1999. Barnevern og barn med innvandrer- og flyktningbakgrunn: en kunnskaps- og litteraturoversikt. 17. 17. .
Masters thesis
  • 2001. Blandede parforhold. En studie av norske kvinner som er gift og samboende med menn fra Ghana og Gambia.

More information in national current research information system (CRIStin)

Anne-Kathrin Thomassen (1999)

Barnevern og barn med innvandrer- og flyktningbakgrunn: en kunnskaps- og litteraturoversikt

IMER Norge / Bergen Rapport 17/99

 

Anne-Kathrin Thomassen (2001)

Blandede parforhold. En studie av norske kvinner som er gift og samboende med menn fra Ghana og Gambia

IMER Norge /Bergen Rapport 2001

Master in sociology, 1998