Home
Hans Christian Farsethås's picture

Hans Christian Farsethås

Assistant Professor, Philosophy
 • E-mailHans.Farsethas@uib.no
 • Phone+47 55 58 93 32+47 472 59 674
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Selected publications
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut; Hilt, Line. 2009. Håndbok for flerkulturelle arbeidsplasser. 47 pages. ISBN: 978-82-9981000-5.
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut; Hoftun, Kari Johnsen. 2011. Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser. Sluttrapport til Nordisk Ministerråd. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitetet i Bergen.
 • Farsethås, Hans Christian. 2008. Hva tallene ikke forteller om industrien. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. 1. 47-52.
 • Farsethås, Hans Christian. 2009. Disiplin, biopolitikk og regjering Foucaults maktanalyser. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 27: 225-246.
 • Farsethås, Hans Christian. 2009. The Regulative function of Statistics: Identification in Business Registers.
Academic article
 • 2018. Om subsumsjon. Jussens venner. 1-32.
 • 2009. Disiplin, biopolitikk og regjering Foucaults maktanalyser. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 225-246.
 • 2008. Hva tallene ikke forteller om industrien. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. 47-52.
Report
 • 2011. Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser. Sluttrapport til Nordisk Ministerråd. .
 • 2009. Flerkulturelle arbeidsplasser i Hordaland: en kartlegging. 1. 1. .
 • 2009. Arbeidsmiljø på en flerkulturell byggeplass. 2. 2. .
 • 2008. Geo Celtic : en rapport om bygging og utrusting av et seismikkskip på Bergen yards/BMV. 1. 1. .
Popular scientific lecture
 • 2008. Flerkulturelt arbeidsliv og sikkerhet.
Academic lecture
 • 2010. Filosofi som yrke.
 • 2009. The Regulative function of Statistics: Identification in Business Registers.
 • 2009. Presentasjon av håndboken «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser».
 • 2009. Industriens død – en myte!
 • 2009. Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser – en oversikt.
 • 2009. Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
 • 2009. Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
 • 2009. Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
 • 2009. Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
 • 2009. Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
 • 2008. Migration and the biopolitical construction of conflict.
 • 2008. Migrasjonens biopolitikk.
 • 2008. Inklusjonssemantikk og eksklusjonsmekanikk i det nye Norge.
 • 2008. Hvordan skal språkopplæringen organiseres?
 • 2008. Grensekryssingens biopolitikk.
 • 2008. Foucaults kritikkbegrep.
 • 2008. Foucault og jakten på et produktivt maktbegrep.
 • 2008. Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser: prosjektpresentasjon.
 • 2007. Myten om det postindustrielle Norge – prosjektpresentasjon.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2009. Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitet i Bergen.
Masters thesis
 • 2007. Forsørgelsesbyrden – en samtale med Foucault om biopolitikk, rasjonalitet og regjeringskunst. 2007/2.
Popular scientific article
 • 2008. Eit fleirkulturelt arbeidsliv. Næringsbarometeret. 18-19.
Feature article
 • 2008. På tide med språkopplæring på jobben! Bergens Tidende. 27-27.
 • 2007. REDERISKATTEN. Bergens Tidende.
 • 2005. Kven er dei sysselsette? Dag og Tid.
Doctoral dissertation
 • 2019. Offentlig statistikk og juridisk regulering : en konstitusjonsanalyse av den registerbaserte næringsstatistikken.
Interview
 • 2009. Det viktige språket.
 • 2008. Krysser kulturkløften.
 • 2008. Filosofer lager HMS-verktøy.
 • 2008. Filosofar på nye beite.
 • 2006. Sjekker myten om industriens død.
 • 2006. Industriens død sterkt overdrevet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2009. Conflicts in the Biopolitics of Work-Related Immigration.
Interview Journal
 • 2009. Hvordan håndtere flerspråklighet? Magasinet for fagorganiserte. 20.

More information in national current research information system (CRIStin)