Home
Hans Christian Farsethås's picture

Hans Christian Farsethås

Assistant Professor, Philosophy
 • E-mailHans.Farsethas@uib.no
 • Phone+47 55 58 93 32+47 472 59 674
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Selected publications
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut; Hilt, Line. 2009. Håndbok for flerkulturelle arbeidsplasser. 47 pages. ISBN: 978-82-9981000-5.
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut; Hoftun, Kari Johnsen. 2011. Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser. Sluttrapport til Nordisk Ministerråd. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitetet i Bergen.
 • Farsethås, Hans Christian. 2008. Hva tallene ikke forteller om industrien. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. 1. 47-52.
 • Farsethås, Hans Christian. 2009. Disiplin, biopolitikk og regjering Foucaults maktanalyser. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 27: 225-246.
 • Farsethås, Hans Christian. 2009. The Regulative function of Statistics: Identification in Business Registers.
Books
 • Farsethås, Hans Christian. 2009. Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag. 150 pages. ISBN: 978-82-998100-0-5.
Journal articles
 • Farsethås, Hans Christian. 2009. Hvordan håndtere flerspråklighet? Magasinet for fagorganiserte. 1. 20.
 • Farsethås, Hans Christian. 2009. Disiplin, biopolitikk og regjering Foucaults maktanalyser. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 27: 225-246.
 • Farsethås, Hans Christian. 2008. Eit fleirkulturelt arbeidsliv. Næringsbarometeret. Mai. 18-19. Published 2008-05-15.
 • Farsethås, Hans Christian. 2008. Hva tallene ikke forteller om industrien. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. 1. 47-52.
 • Hilt, Line; Farsethås, Hans Christian. 2008. På tide med språkopplæring på jobben! Bergens Tidende. 27-27. Published 2008-06-06.
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut. 2007. REDERISKATTEN. Bergens Tidende. Published 2007-10-04.
 • Farsethås, Hans Christian. 2005. Kven er dei sysselsette? Dag og Tid.
Reports and theses
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut; Hoftun, Kari Johnsen. 2011. Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser. Sluttrapport til Nordisk Ministerråd. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitetet i Bergen.
 • Farsethås, Hans Christian. 2009. Flerkulturelle arbeidsplasser i Hordaland: en kartlegging. Sosialfilosofi og politisk teori: Rapportserie. 1. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Bergen. 30 pages.
 • Farsethås, Hans Christian. 2009. Arbeidsmiljø på en flerkulturell byggeplass. Sosialfilosofi og politisk teori: Rapportserie. 2. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitet i Bergen. 25 pages.
 • Vik, Bjørnar Mortensen; Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut. 2008. Geo Celtic : en rapport om bygging og utrusting av et seismikkskip på Bergen yards/BMV. Sosialfilosofi og politisk teori: skriftserie. 1. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, UiB, Bergen. 141 pages.
 • Farsethås, Hans Christian. 2007. Forsørgelsesbyrden – en samtale med Foucault om biopolitikk, rasjonalitet og regjeringskunst. Sosialfilosofi og politisk teori: skriftserie. 2007/2. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori. 105 pages.
Book sections
 • Farsethås, Hans Christian. 2009. Conflicts in the Biopolitics of Work-Related Immigration. kap. 7. In:
  • Lillebø, Jonas Gamborg; De Cuzzani, Paola Maria. 2009. FIDUCIA E PAURA / FEAR AND TRUST. 150 pages. ISBN: 9788890347924.

More information in national current research information system (CRIStin)