Home
 • E-mailsigrun.asebo@uib.no
 • Phone+47 55 58 32 00
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Feministiske kunstmøter: å lese kvinner inn i kunstens historier. Kunst og kultur. 39-52.
 • Show author(s) (2015). ”Fra kvinneutstilling til problematisering av kjønn – og tilbake igjen? Om fire kunstutstillinger laget i forbindelse med det norske stemmerettsjubileet 2013”. Passepartout - Skrifter for kunsthistorie. 97-116.
 • Show author(s) (2014). Travelling Huts and Invading Space Ships: Marianne Heske, Tiril Schrøder, and Norwegian Romantic Landscapes. Romantik: Journal for the Study of Romanticisms. 51-78.
 • Show author(s) (2010). Femininitet, kropp og landskap. Kunst og kultur. 248-259.
Lecture
 • Show author(s) (2021). “Gender Trouble in Norwegian Art History".
 • Show author(s) (2021). The Feminist Legacy in Art Museums - en præsentation.
 • Show author(s) (2019). Lovnader om lykke: Mari Slaattelid og rekonseptualiseringen av maleriet.
 • Show author(s) (2019). Feminisme på dagens kunstscene.
 • Show author(s) (2018). Kvinnebilder hos Munch og Gauguin.
 • Show author(s) (2015). ”Modernitetens kvinnelige kunstnere”.
 • Show author(s) (2015). Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene.
 • Show author(s) (2015). Marit Victoria Wulff Andreassens kunstnerskap.
 • Show author(s) (2013). Teaching with Gender.
 • Show author(s) (2013). Samtidskunstens forhold til landskapstradisjonen.
 • Show author(s) (2012). ”Landskapsmaleriet i et samtidsperspektiv”.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2022). Kvinnelig kunstner, eller bare kunstner? Om betydningen av kjønn i kunsthistorien.
 • Show author(s) (2021). Feministisk omvisning i Rasmus Meyers Samlinger.
 • Show author(s) (2020). ”Feminisme og tekstilkunst”.
 • Show author(s) (2019). Feministisk bokprat: Aslaug Juliussen, Skjæringspunkter.
 • Show author(s) (2013). Innleder og moderator ved "100 år! Kunsten å åpne dører".
 • Show author(s) (2012). "Samtidskunsten og landskapstradisjonen".
 • Show author(s) (2011). Kunstnersamtale mellom Marianne Heske og Anne Katrine Dolven.
 • Show author(s) (2011). Hijab - krav, plikt eller rettighet.
 • Show author(s) (2010). ”Feminisme i kunsten: Aktuelt?
 • Show author(s) (2010). Kvinnelige kunstnere i det moderne.
 • Show author(s) (2008). "Picassos kvinner".
 • Show author(s) (2006). ”Feminisme, kropp og kjønn på kunstscenen”.
 • Show author(s) (2005). ”Kvinnelighetens (u)mulighet? Feministisk teori og samtidskunst”.
 • Show author(s) (2003). ”Nordiske kvinnelige kunstnere 1880-1900: mellom tradisjonelle og nye kvinneroller”.
 • Show author(s) (2003). ”Kvinnelighetens rom. Nordiske kvinnelige kunstneres interiører og fremstillinger av den dannede dame.”.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Claiming space for textiles: Establishing the Norwegian Association for Textile Artists and the Nordic Textile Triennial.
 • Show author(s) (2021). «To know the future is to know the past. The re-invention of textile art in Norwegian feminist art of the 1970s».
 • Show author(s) (2021). «Kunsthistoriske fortellinger om tekstilen – en oppsummering.».
 • Show author(s) (2021). «Feminist Desire: Historiographical Perspectives».
 • Show author(s) (2021). "On how art by women was empowering in the 1970s but was since disempowered by art history".
 • Show author(s) (2020). “Reiterated stereotypes or liberated women? Exhibiting modernist women in Norwegian art museums”.
 • Show author(s) (2019). National versus Global Paradigms in the National Gallery, or, How Indigenous, Feminist and Queer Perspectives Risk Eternal Invisibility in Spite of Current Visibility.
 • Show author(s) (2019). Indigenous, Feminist and Queer Perspectives Risk Eternal Invisibility in the Art Museum in Spite of Current Visibility. A few Norwegian Examples. .
 • Show author(s) (2017). Visual cultures of (in)hospitality? Equality and Diversity in Art Museums.
 • Show author(s) (2014). ”Time and Stillness in the Videos of A K Dolven”.
 • Show author(s) (2014). ”Norske kvinnelige kunstnere og landskapstradisjonen”.
 • Show author(s) (2014). ”Aase Texmon Rygh: kvinnelig pioner eller bare pioner?”.
 • Show author(s) (2013). Sonia Delaunay: between Russian Folk Art and ”la Femme Moderne.
 • Show author(s) (2013). Marianne Heske.
 • Show author(s) (2013). Gender, Sexual Difference and the “woman artist” on the Norwegian Art Scene.
 • Show author(s) (2011). "The Spaces of Femininity and the Re-Reading of Norwegian Landscapes.".
 • Show author(s) (2009). Femininity, Landscape and National Identity.
 • Show author(s) (2009). Femininity, Canonicity and Contemporary Art.
 • Show author(s) (2005). ”Fornuft og følelser. Kvinnekroppens plass hos utvalgte kunstnere”.
Editorial
 • Show author(s) (2022). Samlinger, utstillinger, kjønn. Kunst og kultur. 4-9.
 • Show author(s) (2019). Introduction - Travelling Narratives and Images in Times of Migration. Borderlands e-journal.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2015). Givergledens klamme hånd. Bergens Tidende.
Other presentation
 • Show author(s) (2020). Paneldebatt: "Feminisme i kunsten".
 • Show author(s) (2015). Paneldeltaker kritikersamtale - Festspill.
 • Show author(s) (2015). Paneldeltaker i kritikersamtale.
 • Show author(s) (2014). Paneldeltaker Kritikersamtale.
Book review
 • Show author(s) (2019). Brita Brenna og Marit Anne Hauan (red.): Kjønn på museum. Kunst og kultur. 125-128.
 • Show author(s) (2016). ”Fremmedgjørende linjer”. Numer : tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst.
 • Show author(s) (2016). «Selv-refleksiv triennaleåpning». Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2015). ”Sammensauset politikk”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2015). ”I gapet mellom performativitet og materialitet”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2015). ”Den snille stalkingens kunst”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2015). «Kunsthallen som Wunderkammer». Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2014). ”Mellom fortelling og kroppslig erindring”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2014). ”Kroppens vandringer i geometri og materialitet. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2014). ”Fortetting, men av hva?”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2014). ”Bærekraftig utvikling og relasjonelle prosjekter.”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2014). «Kunsten skal åpne sjelene!». Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2014). Filateliens imperialiseme. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2013). Svenneprøver med mesterpotensiale. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2012). "Retroestetikk med mening.". Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). "Overveldende om sex og økonomi.". Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2012). "Masterutstilling på høyt nivå.". Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). "Interessant, uten tilstrekkelig meningsoverskudd.". Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2012). "Grundig utforskning av holmen som sted.". Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2012). "Det offentlige rom som kunst". Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2011). Stort og godt. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Samlergeniets pasjon for det konkrete. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2011). Mellom maktforhold og tilpasningskunst. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2011). Maleriske løfter. Billedkunst (Oslo). 1 pages.
 • Show author(s) (2011). "Lykken ved tittekasser og perlemor". Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Vakker utforskning av kulturens grenser. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Tresnittets muligheter. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Når det å bygge bare delvis gir mening. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2010). Landskap, borrelås og andre eksistensielle spørsmål. Billedkunst (Oslo). 1 pages.
 • Show author(s) (2010). Kunst for de små grå. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Hjemlengsel du ikke helt tror på. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Ganske bra, men helt uten drama. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Det spennende møtet med verden utenfor. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). ”Vaklende globaliseringsdebatt”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). ”Skjønnheten og udyret i ordenes egen verden”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). ”På grensen mellom Jotun og Antarktis”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). ”My little pony møter legevitenskapen”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). ”Interessant ide, middels resultat”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). ”En diskret tagger”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). ”Både velkjent tematikk og nyskapende uttrykk”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). ”Ubehagelig tiltrekkende avfall”. Bergens Tidende. 27.
 • Show author(s) (2008). ”Tvetydigheter med potensiale”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). ”Nasjonalikoner og kroppslig sårbarhet”. Billedkunst (Oslo). 25.
 • Show author(s) (2008). ”Inderlighetens estetikk”, om Vestlandsutstillingen 2008. Bergens Tidende. 30.
 • Show author(s) (2008). ”Fest med alvorlige undertoner”. Bergens Tidende. 31.
 • Show author(s) (2008). ”Anstendig, men velkjent maleri”. Bergens Tidende. 38.
 • Show author(s) (2008). “Utfordrende og litt platt”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). Fine bilder, lite snert. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). ”Varierende om oss selv og oss andre”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). ”Variabel malerisk topografi”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). ”Uhyggelig kunstnerisk sampling”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). ”Troende til litt av hvert”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). ”Titt-titt i det offentlige rom”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2007). ”Med froskeperspektiv på livets eksistensielle spørsmål”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). ”Kunstneriske nullpunkt”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). ”Herlig kunsterisk overflod”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). “Fruktbar kritikk uten opposisjon”. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2006). ”Antropologisk hviskelek i sober form”. Kunstjournalen B-post.
 • Show author(s) (2005). ”Tidvis overtydelig velfredsmoro”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2005). ”Grenseløse rammebetingelser”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2004). ”Systematisert surrealisme”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2004). ”På sporet av den tapte tid”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2004). ”Der veggene har øyne”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2004). ”Dekonstruerende undring i streng ramme”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2003). ”Postidentitetens politikk”. Billedkunst (Oslo).
 • Show author(s) (2002). ”Kunstneriske vignetter”. Bergens Tidende.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2010). Reaksjonære gudinner eller tidsriktige kyborger? Billedkunst (Oslo). 1 pages.
 • Show author(s) (2009). Elles@centrepompidou og det evige spørsmålet om hva vi skal gjøre med alle de kunstnerne som tilfeldigvis er kvinner. Billedkunst (Oslo). 1 pages.
Feature article
 • Show author(s) (2020). ”Kjønnsteoriens politikk”. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2020). "Hvorfor telle kvinner i kunstmuseet?". Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2017). Kunsten å skrive om kunst. Bergens Tidende. 40-40.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2011). Femininitetens rom og kvinnekroppens grenser. Å lese kunstens historie med A K Dolven og Mari Slaattelid.
Interview
 • Show author(s) (2022). Benekter "feministiske" baktanker.
 • Show author(s) (2020). "Overrasket over kvalitetsdiskusjonen".
 • Show author(s) (2009). "De følsomme kvinnene".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). ”Women Pioneers of Abstraction in 1950s Norway: The Balancing Act of Aase Texmon Rygh, Inger Sitter, and Gudrun Kongelf”.
 • Show author(s) (2012). The Female Body, Landscape and national Identity. 21 pages.
 • Show author(s) (2008). Griselda Pollock. 7 pages.
 • Show author(s) (2007). ’Bad Girls’, postfeminisme og humørløs kvinnesak i 1990-tallets kunst. 7 pages.
 • Show author(s) (2002). "Lesende kvinner, 'kvinnelig' lesning?". 11 pages.
Introduction
 • Show author(s) (2008). Kunst og film. 260-264.
Exhibition catalogue
 • Show author(s) (2012). "Art, Sexuality and Gender".
Chapter
 • Show author(s) (2022). Art as an Approach to Living. 97-135. In:
  • Show author(s) (2022). Ruth Asawa: Citizen of the Universe.
 • Show author(s) (2018). Abjection, Embodiment, and Difference. 86-91. In:
  • Show author(s) (2018). Aslaug M. Juliussen: Intersections.
 • Show author(s) (2017). Kitty Kiellands stemmer. 79-91. In:
  • Show author(s) (2017). Kitty Kielland. Stavanger kunstmuseum.
 • Show author(s) (2015). Kjønnet som gordisk knute. 57-72. In:
  • Show author(s) (2015). Marit Victoria Wulff Andreassen: Through the Woods.
 • Show author(s) (2014). ”Aase Texmon Rygh: kvinnelig pioner eller bare pioner?”. 32-49. In:
  • Show author(s) (2014). Aase Texmon Rygh: Modernism forever!
Interview Journal
 • Show author(s) (2010). Sigbjørn Bratlie i øyeblikket. Billedkunst (Oslo).

More information in national current research information system (CRIStin)