Home
Steinar Bøyum's picture

Steinar Bøyum

Head of Department
 • E-mailSteinar.Boyum@uib.no
 • Phone+47 55 58 25 51
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Books
 • Bøyum, Steinar. 2016. Utdanning, ulikskap og urettferd. Fagbokforlaget. 164 pages. ISBN: 978-82-450-2109-7.
Journal articles
 • Gamlund, Espen; Bøyum, Steinar. 2019. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift. 54.
 • Bøyum, Steinar. 2018. Utjamning nedover. Agenda Magasin. Published 2018-04-23.
 • Bøyum, Steinar. 2018. Hvorfor er det galt å slå barn? Vårt land. Published 2018-07-12.
 • Bøyum, Steinar. 2018. Kontroversielle spørsmål i klasserommet. Agenda Magasin. Published 2018-09-04.
 • Bøyum, Steinar. 2018. The Democratic Duty to Educate Oneself. Etikk i praksis. 12: 129-141. Published 2018-11-12. doi: 10.5324/eip.v12i2.2515
 • Bøyum, Steinar. 2017. Skuledebatt: Er nyansar kjedelege? Agenda Magasin.
 • Bøyum, Steinar. 2017. Skulen gjer ikkje gutar urett. Agenda Magasin.
 • Bøyum, Steinar; Gamlund, Espen. 2017. Family Ethics - Introduction. Etikk i praksis. 11: 1-4.
 • Gamlund, Espen; Bøyum, Steinar. 2017. Familieetikkens mor. Bergens Tidende. Published 2017-06-07.
 • Bøyum, Steinar. 2016. Thomas Piketty and the Justice of Education. Journal of Philosophy of Education. 50: 135-146. doi: 10.1111/1467-9752.12196
 • Hilt, Line; Bøyum, Steinar. 2015. Kulturelt mangfold og intern eksklusjon. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3-4: 181-193.
 • Samuelsson, Martin Per; Bøyum, Steinar. 2015. Education for Deliberative Democracy: Mapping the Field. Utbildning och Demokrati. 24: 75-94.
 • Bøyum, Steinar. 2014. Fairness in education - a normative analysis of OECD policy documents. Journal of Education Policy. 29: 856-870. doi: 10.1080/02680939.2014.899396
 • Bøyum, Steinar; Øverland, Simon Nygaard. 2014. Psykiske lidingar og kulturell variasjon : betyr historisk og kulturell variasjon i psykiske lidingar at diagnosar er relative? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 51: 738-744.
 • Bøyum, Steinar. 2013. Herding og kroppsøving - et filosofisk essay. Kroppsøving. 4.
 • Bøyum, Steinar. 2013. Wittgenstein, Social Views and Intransitive Learning. Journal of Philosophy of Education. 47: 491-506. doi: 10.1111/1467-9752.12036
 • Bøyum, Steinar. 2013. Evidensbasert Undervisning - Eit Filosofisk Forsvar. Nytt Norsk Tidsskrift. 1. 69-78.
 • Bøyum, Steinar. 2012. Toleranse for dei intolerante. Bergens Tidende. Published 2012-10-04.
 • Bøyum, Steinar. 2012. Rawls’ Notion of the Political Conception as Educator. European Journal of Political Theory. 12: 136-152. doi: 10.1177/1474885111430618
 • Bøyum, Steinar. 2010. The concept of philosophical education. Educational Theory. 60: 543-559. doi: 10.1111/j.1741-5446.2010.00376.x
 • Bøyum, Steinar. 2010. Rawls som praktisk filosof. Norsk Filosofisk tidsskrift. 3.
 • Bøyum, Steinar. 2010. Forskning og håndverk. UNIPED (Tromsø). 33: 40-49.
 • Bøyum, Steinar. 2009. Å vite hva man tror - Selverkjennelse og førstepersonautoritet hos Davidson, Hacker og Wittgenstein. Norsk Filosofisk tidsskrift. 44: 66-77.
 • Bøyum, Steinar. 2008. Barndom i Berlin - Lesing, erfaring, danning. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 25.
 • Bøyum, Steinar. 2008. The concept of philosophical experience. Metaphilosophy. 39: 265-281.
 • Bøyum, Steinar. 2008. What is a political theory of education? Nordisk Pedagogik. 2008: 30-37.
 • Bøyum, Steinar. 2008. Words from Nowhere - Limits of Criticism. Philosophical Investigations. 32: 161-181. doi: 10.1111/j.1467-9205.2007.00340.x
 • Bøyum, Steinar. 2008. Ei offentleg stemme estetikk og politikk hjå Rawls og Cavell. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 26: 84-102.
 • Bøyum, Steinar. 2007. Philosophical allegories in Rousseau (Jean-Jacques Rousseau). Philosophy and Literature. 31: 67-78.
 • Bøyum, Steinar. 2007. Philosophy and Language Learning. Studies in Philosophy and Education. 26: 43-56. doi: 10.1007/s11217-006-9013-3
 • Bøyum, Steinar. 2007. Nokre ting om filosofi i barnehagen. Barnehagefolk. 2.
 • Bøyum, Steinar. 2006. The Legitimacy of Critical Thinking: Political Liberalism and Compulsory Education. Thinking : The Journal of Philosophy for Children. 18.
 • Bøyum, Steinar. 2005. Sekundære uttrykk - Ordenes ansikt og estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidsskrift. Nr 31. 22-44.
 • Bøyum, Steinar. 2005. Kvifor og korleis vi bør ha filosofi i skulen. Utdanning. 15.
 • Bøyum, Steinar. 2005. Filosofi som fag? KRL-nett. August.
 • Bøyum, Steinar. 2005. The Legitimacy of Critical Thinking: Political Liberalism and Compulsory Education. Thinking : The Journal of Philosophy for Children. 1.
 • Bøyum, Steinar. 2005. Sekundære uttrykk – Ordenes ansikt og estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 31. 22-44.
 • Bøyum, Steinar. 2004. Philosophical experience in childhood. Thinking : The Journal of Philosophy for Children. 3.
 • Bøyum, Steinar. 2002. Aspekter og paradigmer – Vårt perseptuelle forhold til estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 25-26.
 • Bøyum, Steinar. 2002. Aspekter og ansikter – Fysiognomisk persepsjon av andre mennesker. Norsk Filosofisk tidsskrift. 4.
 • Bøyum, Steinar. 2002. Variasjoner over ukjent tema – Wittgensteins Zettel. Norsk Filosofisk tidsskrift. 4.
 • Bøyum, Steinar. 2002. Filosofi og naivitet – Idealtypiske syn på filosofiens forhold til det barnlige. Barn. 2.
 • Bøyum, Steinar. 2002. Variasjoner over ukjent tema – Bokanmeldelse av Ludwig Wittgenstein, Zettel. Norsk Filosofisk tidsskrift. 4.
 • Bøyum, Steinar. 2002. Kunstverkets metode – Gadamers begrep om kunstverkets Selbstdarstellung. Kunst og kultur. 3.
Reports and theses
 • Bøyum, Steinar. 2006. In a Universal Voice - An Essay on Philosophical Education. Universitetet i Tromsø, Tromsø. 210 pages.
Book sections
 • Bøyum, Steinar. 2017. Wittgenstein, Learning and the Expressive Formation of Emotions. Part IV, pages 419-436. In:
  • Stickney, Jeff; Peters, Michael A. 2017. A Companion to Wittgenstein on Education. Pedagogical Investigations. Springer. 780 pages. ISBN: 978-981-10-3134-2.
 • Bøyum, Steinar. 2017. Profesjonell kunnskapsetikk og intellektuelle dygder i profesjonsutdanning. Kapittel 3, pages 34-43. In:
  • Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian. 2017. Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget. 261 pages. ISBN: 9788215026459.
 • Bøyum, Steinar. 2016. Wittgenstein and the Learning of Emotions. Entry, pages 1-6. In:
  • Peters, Michael. 2016. Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer. ISBN: 978-981-287-532-7.
 • Bøyum, Steinar. 2016. Evidensbasering og profesjonell autonomi. Kapittel 2, pages 11-26. In:
  • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John. 2016. Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk. 129 pages. ISBN: 978-82-05-49022-2.
 • Bøyum, Steinar. 2014. Seksualundervising og livssynspluralisme. Kapittel 6, pages 168-189. In:
  • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 pages. ISBN: 978-82-450-1285-9.
 • Bøyum, Steinar. 2013. John Rawls - Danning til rettferd. Kapittel 21, pages 287-295. In:
  • Straume, Ingerid. 2013. Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. 380 pages. ISBN: 9788205444218.
 • Bøyum, Steinar. 2013. Amy Gutmann - Deliberasjon som Danningsideal. Kapittel 26, pages 347-356. In:
  • Straume, Ingerid. 2013. Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. 380 pages. ISBN: 9788205444218.
 • Bøyum, Steinar. 2010. Kunnskap og vurdering. kapittel, pages 83-98. In:
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Erstad, Ola. 2010. Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag. 222 pages. ISBN: 978-82-519-2504-4.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups