Home
Steinar Bøyum's picture

Steinar Bøyum

Head of Department
 • E-mailsteinar.boyum@uib.no
 • Phone+47 55 58 25 51+47 452 74 814
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2020). Inheritance and the Family. Journal of Applied Philosophy.
 • Show author(s) (2018). The Democratic Duty to Educate Oneself. Etikk i praksis. 129-141.
 • Show author(s) (2016). Thomas Piketty and the Justice of Education. Journal of Philosophy of Education. 135-146.
 • Show author(s) (2015). Kulturelt mangfold og intern eksklusjon. Norsk pedagogisk tidsskrift. 181-193.
 • Show author(s) (2014). Psykiske lidingar og kulturell variasjon : betyr historisk og kulturell variasjon i psykiske lidingar at diagnosar er relative? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 738-744.
 • Show author(s) (2014). Fairness in education - a normative analysis of OECD policy documents. Journal of Education Policy. 856-870.
 • Show author(s) (2013). Wittgenstein, Social Views and Intransitive Learning. Journal of Philosophy of Education. 491-506.
 • Show author(s) (2013). Herding og kroppsøving - et filosofisk essay. Kroppsøving.
 • Show author(s) (2012). Rawls’ Notion of the Political Conception as Educator. European Journal of Political Theory. 136-152.
 • Show author(s) (2010). The concept of philosophical education. Educational Theory. 543-559.
 • Show author(s) (2010). Rawls som praktisk filosof. Norsk Filosofisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2010). Forskning og håndverk. UNIPED. 40-49.
 • Show author(s) (2009). Å vite hva man tror - Selverkjennelse og førstepersonautoritet hos Davidson, Hacker og Wittgenstein. Norsk Filosofisk tidsskrift. 66-77.
 • Show author(s) (2008). Words from Nowhere - Limits of Criticism. Philosophical Investigations. 161-181.
 • Show author(s) (2008). What is a political theory of education? Nordisk Pedagogik. 30-37.
 • Show author(s) (2008). The concept of philosophical experience. Metaphilosophy. 265-281.
 • Show author(s) (2008). Ei offentleg stemme estetikk og politikk hjå Rawls og Cavell. Agora. 84-102.
 • Show author(s) (2008). Barndom i Berlin - Lesing, erfaring, danning. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Show author(s) (2007). Philosophy and Language Learning. Studies in Philosophy and Education. 43-56.
 • Show author(s) (2007). Philosophical allegories in Rousseau (Jean-Jacques Rousseau). Philosophy and Literature. 67-78.
 • Show author(s) (2007). Nokre ting om filosofi i barnehagen. Barnehagefolk.
 • Show author(s) (2006). The Legitimacy of Critical Thinking: Political Liberalism and Compulsory Education. Thinking : The Journal of Philosophy for Children.
 • Show author(s) (2005). The Legitimacy of Critical Thinking: Political Liberalism and Compulsory Education. Thinking : The Journal of Philosophy for Children.
 • Show author(s) (2005). Sekundære uttrykk – Ordenes ansikt og estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 22-44.
 • Show author(s) (2005). Sekundære uttrykk - Ordenes ansikt og estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 22-44.
 • Show author(s) (2004). Philosophical experience in childhood. Thinking : The Journal of Philosophy for Children.
 • Show author(s) (2002). Variasjoner over ukjent tema – Wittgensteins Zettel. Norsk Filosofisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2002). Kunstverkets metode – Gadamers begrep om kunstverkets Selbstdarstellung. Kunst og kultur.
 • Show author(s) (2002). Filosofi og naivitet – Idealtypiske syn på filosofiens forhold til det barnlige. Barn – forskning om barn og barndom i Norden.
 • Show author(s) (2002). Aspekter og paradigmer – Vårt perseptuelle forhold til estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidsskrift.
 • Show author(s) (2002). Aspekter og ansikter – Fysiognomisk persepsjon av andre mennesker. Norsk Filosofisk tidsskrift.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2011). Om seriebegrepet - Bakhtin, Rabelais og Benjamin.
 • Show author(s) (2009). Herding, disiplin og fysisk danning.
Academic lecture
 • Show author(s) (2012). Wittgenstein, Social Conceptions, and Intransitive Learning.
 • Show author(s) (2012). Intransitive Learning - A Piece of Grammar.
 • Show author(s) (2012). Gutmann, deliberasjon og offentlig utdanning.
 • Show author(s) (2010). Skjervheim, forskingsetikk og forskingsmoral.
 • Show author(s) (2009). Rawls, democracy and education.
 • Show author(s) (2008). Rawls, Wittgenstein og filosofi.
 • Show author(s) (2007). Cosmopolitan Guilt and the Philosophical Point of View.
Editorial
 • Show author(s) (2019). Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2017). Family Ethics - Introduction. Etikk i praksis. 1-4.
Short communication
 • Show author(s) (2013). Evidensbasert Undervisning - Eit Filosofisk Forsvar. Nytt Norsk Tidsskrift. 69-78.
Book review
 • Show author(s) (2002). Variasjoner over ukjent tema – Bokanmeldelse av Ludwig Wittgenstein, Zettel. Norsk Filosofisk tidsskrift.
Academic monograph
 • Show author(s) (2020). Etikk for lærarar.
 • Show author(s) (2016). Utdanning, ulikskap og urettferd.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Utjamning nedover. Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2018). Kontroversielle spørsmål i klasserommet. Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2018). Hvorfor er det galt å slå barn? Vårt land.
 • Show author(s) (2017). Skulen gjer ikkje gutar urett. Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2017). Skuledebatt: Er nyansar kjedelege? Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2005). Kvifor og korleis vi bør ha filosofi i skulen. Utdanning.
 • Show author(s) (2005). Filosofi som fag? KRL-nett.
Feature article
 • Show author(s) (2021). Postdoktorstilling: En vei inn i eller ut av forskningen? Khrono.no.
 • Show author(s) (2017). Familieetikkens mor. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). Toleranse for dei intolerante. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). Education for Deliberative Democracy. Theoretical assumptions and classroom practices.
 • Show author(s) (2018). Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault. Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
 • Show author(s) (2016). The Borderlands of Educational Inclusion. Analyses of inclusion and exclusion processes for minority language students.
 • Show author(s) (2006). In a Universal Voice - An Essay on Philosophical Education.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). Wittgenstein, Learning and the Expressive Formation of Emotions. 18 pages.
 • Show author(s) (2017). Profesjonell kunnskapsetikk og intellektuelle dygder i profesjonsutdanning. 10 pages.
 • Show author(s) (2016). Wittgenstein and the Learning of Emotions. 6 pages.
 • Show author(s) (2016). Evidensbasering og profesjonell autonomi. 16 pages.
 • Show author(s) (2014). Seksualundervising og livssynspluralisme. 22 pages.
 • Show author(s) (2013). John Rawls - Danning til rettferd. 9 pages.
 • Show author(s) (2013). Amy Gutmann - Deliberasjon som Danningsideal. 10 pages.
 • Show author(s) (2010). Kunnskap og vurdering. 16 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2015). Education for Deliberative Democracy: Mapping the Field. Utbildning och Demokrati. 75-94.

More information in national current research information system (CRIStin)